Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1692
Title: Sürtünme karıştırma nokta kaynağı ile birleştirilen AA6082-T6 alüminyum alaşımının mekanik özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: The investigation of mechanical properties of friction stir spot welded AA6082-T6 aluminium alloy
Authors: Aydın, Hakan
Tunçel, Oğuz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sürtünme karıştırma nokta kaynağı
AA6082-T6
Mikro yapı
Mekanik özellikler
Friction stir spot welding
Micro structure
Mechanical properties
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunçel, O. (2015). Sürtünme karıştırma nokta kaynağı ile birleştirilen AA6082-T6 alüminyum alaşımının mekanik özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sürtünme karıştırma nokta kaynağı (SKNK) otomotiv endüstrisinde alüminyumdan üretilmiş gövde parçalarını birleştirmek amacıyla kullanılması beklenen bir kaynak yöntemidir. Bu kaynak yöntemini başarılı bir şekilde uygulamak için kaynak mikro yapısı ve mekanik özelliklerini anlamak önemlidir. Bu çalışmada amaç farklı kaynak parametreleriyle SKNK yöntemi uygulanmış AA6082-T6 alüminyum alaşımında kaynak parametrelerinin etkilerini araştırmak olmuştur. Bu amaçla mekanik özellikler ve mikro yapı özellikleri arasında bağlantı kurulmuştur. Kaynaklı numunelere çekme testi, mikro sertlik testi uygulanmış, makro ve mikro yapısal kaynak bölgeleri incelenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda en etkili parametre karıştırma süresi olmuştur. En yüksek çekme kuvveti 7,89 kN olarak bulunmuştur. Temel malzeme sertliği yaklaşık 105 HV0,3 iken kaynaklı bölgede daha düşük sertlik değerleri ölçülmüştür. SKNK yönteminde görülen karıştırma bölgesi (KB), termo mekanik olarak etkilenen bölge (TEB), ısı tesiri altındaki bölge (ITAB), temel malzeme (TM) ve hook bölgeleri incelenmiştir.
Friction stir spot welding (FSSW) is a newly-developed joining technology which is expected to use in the automotive industry for joining body parts made of aluminium alloys. To apply the solid-state welding successfully its important to understand weld microstructure and mechanical properties. In this study the aim was to determine the parameters effect in FSSW of AA6082-T6 aluminium alloys by using different parameters. For this purpose it was correlated with mechanical properties and micro structural characteristics. The joined samples were investigated by the methods of tensile test, micro hardness, micro and macro observations. As a result of experiment carried out, the most influential parameter was found dwell time. The highest tensile strength was found 7.89 kN. Welded zone micro hardness was lower than base material (105 HV0.3). Five different zones (stir zone (SZ), thermo mechanically affected zone (TMAZ), heat affected zone (HAZ), base material (BM) and hook) were observed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1692
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426010.pdf6.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons