Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16861
Title: Öğrenme kuramı, eğitim araçları ve bireyselleştirilmiş öğretim
Authors: Gagne, Robert M.
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Ulusavaş, Mualla
Keywords: Öğrenme
Eğitim araçları
Öğretim
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gagne, R. M. (1989). "Öğrenme kuramı, eğitim araçları ve bireyselleştirilmiş öğretim". çev. Mualla Ulusavaş. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 153-160.
Abstract: Öğrenme sürecine ilişkin görüşlerin başında vurgulanması gereken ilke, "farklı öğrenme türlerinin ayrı ayrı koşullarda gerçekleşebileceği"dir. Her türden öğrenmenin bitişiklik, tekrar ve pekiştirme gibi genel koşulları gerektirdiği konusunda pek çok kuramcı tarafından önemle durulmasına karşın zihinde kavramların, ilkelerin ve kuralların oluşabilmesi için, bu koşullara ek olarak, öğrenme türüne özgü nitelikte başka koşullarda gereklidir. Bu koşullar her tür öğrenme için farklıdır. Problem çözmek için farklı karmaşık ilkeleri öğrenme koşullarının, "hücre! gibi herhangi bir kavramı öğrenme koşullarından farklı olacağı gibi. Her bir aynı öğrenme için, yaratılan dış koşullar öğretimin temelini oluştururlar; iç koşulları ise, öğrencinin daha önceki öğrenme yaşantılarıyla edindiği bilgi ve beceriler belirlemektedir. Öğretimin ikinci önemli ilkesi "birikimli öğrenme"dir. Bu ilkeye göre, her yeni Öğrenme bir önceki öğrenilenler üzerinde yapı kazanır. Bu durumda her bir yeni Öğrenme için minimal düzeyde özgünleştirilebilen önkoşulun varlığı sözkonusudur. Basit bir örnek verilecek olursa, daha önceden öğrendiği rakamlar hatırlayamayan öğrenci, çarpma ve bölmeyi de öğrenmekte güçlük çeker.
Gagne's learning theory is a synthesis of classical and modern learning theories. He defines the learning proces as the interaction between external and in temal factors. The events of instruction by Gagrié, start with "gaining the leamer's attention" and continues with the other steps as "informing the learner of the objective"; "stimulating recall"; "presenting the lesson"; "providing leamer guidance"; "eliciting the performance"; "providing feedback"; "assessing the performance" and ends with "retention and transfer".
Description: Gagne, R. M.; Learning Theory, Educational Media and Individualized Instruction Indiana University, School of Education, Training Handout No: 1402, 1970.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16861
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1989 Cilt 4 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_1_17.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons