Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16851
Başlık: Georg Büchner: Poltisches engagement und asthetische realisierung
Diğer Başlıklar: Georg Büchner: Politik angajmanı ve estetik anlayışı
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Pedagoji Fakültesi/Almanca Bölümü.
Braun, Joachim
Anahtar kelimeler: Georg Büchhner
Poltisches engagement
Politik angajman
Yayın Tarihi: 1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Braun, J. (1989). "Georg Büchner: Poltisches engagement und asthetische realisierung". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 87-93.
Özet: Vor dem Hintergrund einer kurzen historischen Skizze wird Georg Büchners progressiver politischer Standort aus seinen brieflichen Äußerungen und seiner politischen Tätigkeit herausgearbeitet. Die Entsprechungen seiner politischen Überzeu gungen werden auf drei Ebenen - seiner Kunsttheorie, seinen Stoffen und an formalen Kriterien - im Werk nachgewiesen. Dabei wird deutlich, daß Büchner über libe ral-bürgerliches Gedankengut hinaus bis ins 20. Jahrhundert vorgreift.
Bu çalışmada mektupları, açıklamaları ve politik çalışmalarından hareketle Georg BÜCHNER'in ileriye yönelik siyasal konumu ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Makalemde BÜCHNER'in inandırıcı kişiliği üç basamakta ele alınarak incelenmiştir: Sanat anlayışı, konulan ve bu konulan ele alış biçimi. Sonuç olarak ortaya çıkan BÜCHNER'in çağının "liberal-burjuva' düşüncesini aşarak yirminci yüzyıla yol gösterdiğidir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16851
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1989 Cilt 4 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
4_1_10.pdf1.53 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons