Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1684
Title: Sürekli cam elyaf takvyeli termoplastik kompozit malzemelerin geliştirilmesi ve mekanik özelliklerinin deneysel olarak belirlenmesi
Other Titles: Improving of continuous glass fi̇ber rei̇nforced thermoplasti̇c composi̇te materi̇als and exami̇ne of mechani̇cal properti̇es by experi̇mental method
Authors: Yazıcı, Murat
Özer, Hakkı
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Termoplastik kompozit malzemeler
Cam elyaf
Mekanik özellikler
Thermoplastic composite materials
Glass fiber
Mechanical properties
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özer, H. (2015). Sürekli cam elyaf takvyeli termoplastik kompozit malzemelerin geliştirilmesi ve mekanik özelliklerinin deneysel olarak belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda otomotiv endüstrisi için getirilen CO2 emisyon sınırlamaları nedeniyle hafif yapılı araçlara olan ilginin artmasıyla, ağırlık azaltmaya dönük çalışmalar hız kazanmıştır. Termoplastik matrisli kompozit malzemeler bu anlamda özellikle özgül mukavemetinin yüksek oluşu, form verilebilirliği ve geri dönüşüm kabiliyeti nedeniyle önemli alternatif malzemelerdir. Bu tez çalışmasında termoplastik kompozit malzemeler laminasyon tekniği ile üretilerek elde edilmiştir. Kompozit üretimi, kompozit yapının sıcak preste belirli süre bekletilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu yapı, arasına uygun şekilde ve açıda cam elyaf dizilmiş levhalardan oluşturulmuştur. Sonrasında, üretilen malzemelerden; çekme, basma, kayma, üç nokta eğilme ve çentik darbe numuneleri hazırlanmıştır. Numuneler uygun şartlarda test edilip mekanik özellikler belirlenmiştir.
In recent years, in connection with the CO2 emission regulations set for the automotive industry, the attention to lightweight vehicles has risen. As a consequence, weight reduction studies have gained momentum. In this context, thermoplastic matrix composites are considerable alternative materials, especially for their high specific strength, formability, and recyclability. In this thesis, firstly, thermoplastic composite materials were produced using lamination technique. Composite production was achieved by keeping the composite structure in a hot press machine for a certain time. This structure was consisted of sheets with glass fibers aligned between them in a proper form and at a proper angle. Next, specimens for tensile, compression, shear, 3-point bending and notch impact tests were prepared using these composites produced. Mechanical properties were determined by testing the specimens in appropriate conditions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1684
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426007.pdf4.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons