Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16829
Title: The principle of equal treatment in the labour laws of European Union
Other Titles: Avrupa Birliği İş hukukunda eşitlik i̇lkesi
Authors: Bıçkı, Doğan
Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi.
Kaya, Pir Ali
Çüçen, A.Kadir
Keywords: European Union
Labour law
The principle of equal treatment
Social security right
Avrupa Birliği
İş hukuku
Eşit muamele ilkesi
Sosyal güvenlik hakkı
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, P.A. (2008). “The principle of equal treatment in the labour laws of European Union”. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 10, 133-143.
Abstract: The principle of equal treatment which will be able to state as having equal rights encountering equally behaviours or enduring equal obediential obligations is based on searching of justice at all points. The organizations in the law of Union had been arranged in the formation that will help cessionaries in terms of demanding their rights in the labour relations. The principle of equality in the law of Union has been betrayed as an opinion of value which will be able to serve for social mobillization and integration. Originally, not only equality among sexes but equal treatment and equal opportunity also has been composing the legal outline of European social model. In that outline of view, the importance and place of the principle of equality in the labour laws of Union had been tried to be emphasized.
Eşit haklara sahip olma, eşit ölçüde davranışlarla karşılaşma veya eşit külfetlere katlanma şeklinde ifade edebileceğimiz eşit muamele ilkesi, her yönüyle adalet arayışına dayanır. Avrupa Birliği hukukundaki düzenlemeler, bu anlayışa hizmet edecek ve çalışma ilişkilerinde hak sahibine hakkını isteme hakkı verecek şekilde düzenlenmiştir. Birlik hukukunda eşitlik ilkesi sosyal mobilizasyona ve bütünleşmeye hizmet edecek bir değer yargısı olarak ortaya konulmaktadır. Başta cinsiyetler arası eşitlik olmak üzere eşit muamele ve fırsat eşitliği Avrupa sosyal modelinin yasal çerçevesini oluşturmaktadır. Bu bakış çerçevesinde eşitlik ilkesinin Avrupa Birliği'nin iş hukukundaki yeri ve önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16829
ISSN: 1303-4251
Appears in Collections:2008 Bahar Sayı 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008_10_15.pdf2.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons