Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16827
Title: Hartmann's epistemology based on ontology and its contributions
Other Titles: Hartmann'ın ontoloji temelli epistemolojisi ve katkıları
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü.
Zafer, Zeynep
Keywords: Knowledge
Subject
Object-object of knowledge
Ontology
Epistemology
Being order-episternic order
Reflective thinking-natural attitude
Strata of being
Sphere of ideal being-sphere of real being
Bilgi
Özne
Nesne-bilgi nesnesi
Ontoloji
Epistemoloji
Varlık düzeni-bilgi düzeni
Refleksiyonlu tavır-doğal tavır
Varlık tabakaları
İdeal varlık alanı-Real varlık alanı
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zafer, Z. (2008). “Hartmann's epistemology based on ontology and its contributions”. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 10, 91-96.
Abstract: Hartmann's claim that the problems which occur as a result of giving more importance to the subject than to the object on the assumption that knowledge is a product of a relation which is constituted between the subject and the object can be solved by the illumination of ontology is a significant contribution to both ontology and epistemology. In this study the issues concerning with what does it mean to look at epistemology from an ontological point of view, where do the subject and the object take place in an act of knowing and what contributes us noticing the epistemic relations differ in each strata of Being are discussed in the direction of presenting the new ontology's difference from the old ontologies.
Bilginin özne ile nesne arasında kurulan ilişkinin bir ürünü olduğu kabulünde, özneye nesneden daha fazla önem verilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan problemlerin ontolojinin ışığında çözülebileceği iddiası , Hartmann' ın hem ontolojiye hem de epistemolojiye getirmiş olduğu önemli bir katkıdır. Bu makalede epistemolojiye ontolojik bakış açısıyla bakmanın ne anlama geldiği , özne ve nesnenin bilme edimindeki hakiki yerlerinin neresi olduğu ve epistemolojik ilişkilerin her varlık tabakasında farklılaştığının bilincine varılmasının bizlere katkısının ne olduğu konuları, yeni ontolojinin eski ontolojilerden farkını ortaya koyacak doğrultuda irdelenecektir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16827
ISSN: 1303-4251
Appears in Collections:2008 Bahar Sayı 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008_10_10.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons