Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16689
Title: Entansif besi uygulanan hindilerde Lasalosid'in besi performansı ve kesim özelliklerine etkileri
Other Titles: Effects of Lasalocid on fattening performance and slaughter characteristics of Turkey conducted to intensive fattening
Authors: Kırgöz, Vecdi
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.
Ak, İbrahim
Filya, İsmail
Keywords: Lasalosid
Antibiyotik
Lasalocid
Coccidiostat
Antibiotic
Koksidiyostat
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ak, İ. vd. (1992). "Entansif besi uygulanan hindilerde Lasalosid'in besi performansı ve kesim özelliklerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1), 69-79.
Abstract: Araştırma, entansif besi uygulanan BetinaxBroviz melezi erkek hindilerin rasyonlarına yem katkı maddesi olarak 0, 50, 100, 150 ve 200 mg/kg lasalosid kalmanin hindilerin besi performansı ve kesim özelliklerine etkilerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Besi 750 adet hindiyle 5 grupta ve 70 gün süreyle yürütülmüştür. Hindiler 3200 Kcal/kg ME ve % 15.4 dam protein içeren peler formadaki rasyonla ad libitum olarak yenilenmiştir. Hindilerini besi başlangıç ağırlıklar 4.04.2 kg arasında olup, grupların besi son canlı ağırlıklar ve günlük ortalama canlı ağırlık artışları ise gruplara göre sırasıyla; 8.& 2.0, 89, 9.0 ve 9.0 kg 68.5, 70.2, 69.6, 63.9 ve 70.0 g olarak belirlenmiştir. Hindilerin besi süresince günlük ortalama yem tüketimleri gruplara göre sırasıyla; 412.3, 424.2, 421.5, 421.5, 385.1 ve 409.3 & yerden yararlanma oranlar ise; 6.02, 6.04, 6.06, 5.63 ve 5.85 kg olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda hindi besi rasyonlarına yem katkı maddesi olarak lasalosid kalmanın, hindilerde canlı ağırlık artış yeri tüketimi ve yerden yararlanma oranını artırdığı saptanmıştır. Ayrıca hindilerde kesimhane ağırlığı ve karkas ağırlığının arttığı, abdominal yağlanmanın azaldığı belirlenmiştir. Ancak besi performansı ve kesim özellikleri bakımından gruplar arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuştur.
The research was carried out to determine effects of diet suplied 0, 50, 100, 150 and 200 mg/kg lasalocid on fattening performance and slaughter characteristics of male BetinaxBronz cross-bred turkeys conducted to intensive fattening. The trial was carried out with 150 turkeys alloted to five groups for 70 days. Turkeys were fed ad libitum with pelletted rations including 3200 Kcal/kg ME and 15.4 % crude protein. Initial liveweight were between 4.0 and 4.2 kg. Final weight and average daily liveweight gain of the groups were; 8.8, 9.0, 89, 9.0 and 9.0 kg and; 68.5, 70.2, 69.6, 63.9 and 70.0 8 respectively. Average daily feed consumption and feed conversion rations of groups were determined as; 412.3, 424.2, 421.5, 385.1 and 409.3 g and; 6.02, 6.04, 6.06, 5.65 and 5.85 kg respectively. It has been determined that lasalocid increased daily liveweight gain, feed intake and feed efficiency. In addition, slaughter weight and carcass weight of the turkeys were decreased. However, there were no significant differences between groups statistically.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16689
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1992 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_8.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons