Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16631
Başlık: Etlik ana damızlık yumurtalarında depolama süresi ve pozisyonlarının kuluçka özelliklerine etkileri
Diğer Başlıklar: The effects of egg storage period and egg positions on hatching traits of G. P. broiler breeders
Yazarlar: Yıldırım, Zekeriya
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
İpek, Aydın
Şahan, Ümran
Anahtar kelimeler: Yumurta
Depolama süresi
Kuluçka özellikleri
Pozisyon ve çevirme
Storage period
Egg
Hatching characteristics
Position and turning
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: İpek, A. vd. (1997). ''Etlik ana damızlık yumurtalarında depolama süresi ve pozisyonlarının kuluçka özelliklerine etkileri''. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1), 89-98.
Özet: Bu araştırma etlik ana damızlık yumurtaların depolanmasında farklı depolama süresi ve pozisyonlarının kuluçka özelliklerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada 9600 adet damızlık yumurta kullanılmış ve bu yumurtalara 4 farklı depoda bekletme süresi (1 0, 13, 16, 19 gün) ve yumurta pozisyonu uygulanmıştır (Yumurtaların sivri ucu yukarıda ilave olarak 8 saatte bir 45° çevirme, sivri uç aşağıda ilave olarak 8 saatte bir 45° çevirme). Ancak ilk 7 günlük depoda bekletme süresi içinde yumurtalara bu işlemler uygulanmamıştır. Depolama süresi ve yumurta pozisyonlarının embriyonik ölümlere etkisi önemli bulunmuştur (P<0.01). Çıkış gücü ve Kuluçka randımanı üzerine ise depolama süresi ve yumurta pozisyonlarının etkisinin önemli olduğu (P<0.01) ve depolama süresinin 10 günü geçmesi halinde sivri uç yukarıda ve 45° çevrilme işlemi uygulanmasıyla daha iyi sonuç elde edilebildiği saptanmıştır.
This experiment was conducted to determine the effects of different storage time and egg positions on traits of incubation in G.P.S. eggs. Totally 9600 hatching eggs were classified into 4 groups according to storage time (10, 13, 16, 19 days) and egg positions small and up, in addition returning degree was 45° with 8 hour intervals,smail and down in addition returning degree was 45 with 8 hour intervals). But those treatment were not applied on eggs during the first seven days. Effect of storage time and egg positions on embryonic deaths were significant (P< 0.01). lt has been determined that effect of these treatments on hatchability of fertile eggs and hatchability of total eggs are significant (P<0. 01). Meanwhile it has been determined that if sharp and upside position storage time is more than 10 days and returning, treatment is applied, better results were obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16631
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:1997 Cilt 13 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
13_1_9.pdf1.9 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons