Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16630
Title: Bezelyede farklı ekim zamanlarının verim ve verim öğeleri üzerine etkisi
Other Titles: The effect of different sowing times on yield and yield components in pea
Authors: Karasu, Abdullah
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Sincik, Mehmet
Azkan, Nedime
Keywords: Bezelye çeşitleri
Ekim zamanı
Verim öğeleri
Verim
Sowing times
Pea varieties
Yield
Yield components
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sincik, M. vd. (1997). ''Bezelyede farklı ekim zamanlarının verim ve verim öğeleri üzerine etkisi''. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1), 121-131.
Abstract: Bu araştırma, farklı zamanlarda yapılan ekimlerin (kışlık ve yazlık) bezelyede verim ve verim öğeleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla, Bursa ekolojik koşullarında 1995196 ve 1996/97 vejetasyon dönemlerinde yürütülmüştür. Farklı firmalardan sağlanan erkenci, orta-geçiçi, geçiçi dört bezelye çeşidi (Karina, Orcado, Bolero ve 45-45) 'ne ait standart sınıftaki tohumlar ile iki çeşide ait (Karina ve Bolero) orijinal sınıftaki tohumlar materyal olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre; çeşitler ele alınan bütün öğeler bakımından farklılıklar göstermiştir. İki yıllık araştırma sonuçlarına göre en yüksek verimler kışlık ekimlerden elde edilmiştir. Aynı çeşide ait standart sınıftaki tohumluklar ile orijinal sınıftaki tohumluklar arasında önemli farklılıklar saptanmamıştır. En yüksek yeşil tane verimi Bolero (Or.) (261. 7 kg/da), en yüksek kuru tane verimi ise 45-45 (St.) (130.5 kg/da) çeşitlerinden elde edilmiştir.
This research was carried out to determine the effect of different sowing times (winter and spring) on yield and yield components in pea, under Bursa ecological conditions in 1995196 and 1996197 vegetation periods. The seeds of four early, mid-late, Iate varieties of pea (Karina, Orcado, Bolero, 45-45) at standard grade and two varieties of pea ( Karina and Bolero) at original grade which were ensured from different firms have been used as the materials. As to the findings of this study: differences among the varieties were significant for all the components. Results averaged over two year data indicated that winter sowings gave the highest yields. No significant differences were determined between standard and originals of the same variety. The highest green seed yield was obtained from Bolero (Or.) cultivar (261 . 7 kg/da). 45-45 (St.) cultivar produced the highest dry seed yield (130. 5 kg/da).
URI: http://hdl.handle.net/11452/16630
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1997 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_12.pdf2.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons