Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16603
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-02-22T11:58:48Z-
dc.date.available2021-02-22T11:58:48Z-
dc.date.issued1991-
dc.identifier.citationYücel, A. vd. (1991). ''Bursa ilinde satılan hazır kıymalarda, gıda zehirlenmesine neden olan bazı mikroorganizmaların varlığı üzerine bir çalışma''. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1), 93-100.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/16603-
dc.description.abstractBursa ili merkezinde tüketime sunulan hazır kıymaların bakteriyolojik kalitesi, gıda zehirlenmesine neden olabilecek bazı bakterilerin durumu ve tüketici bilinçlendirilmesi açısından yapılan bu çalışmayla; Staphylococcus aureus, Salmonella, Bacillus cereus, Escherichia coli I ile hijyen indeksi olarak Koliform Bakteriler aynca Toplam Bakteri yükleri araştırıldı. Hazır kıyma örneklerinde ortalama olarak Toplam Bakteri Sayısı 1.3x l05/g, Staph. aureus 2.3x10/g, E. coli I 1.7x104/g, Koliform Bakteriler 2.4x10/g, Bacillus cereus 7.0x10/g ve Salmonella (7 örnekte olmak üzere) 1.75 10/g olarak saptandı. Elde edilen sonuçlar, Bursa ilinde tüketime sunulan hazır kıymaların halk sağlığı ve gıda zehirlenmesine neden olan mikroorganizmalar yönünden düşük kaliteye sahip olduğunu ortaya koymuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study some microorganisms caused to food poisoning Staphylococcus aureus, Salmonella, Bacillus cereus, Escherichia coli I were investigated from the point of view making conscious of consumers and bacteriological quality of minced meat presenting to the consumption in Bursa. And also Coliform Bacteria and Total Bacteria were searched as an hygienic index. In the samples of minced meats, Total Bacteria were determined as 1.3x105/g, Staphylococcus aureus 2.3.x 104/g, E. coli I 1.7x 104g, Coliform Bacteria 2.4x 104/g, Bacillus cereus 7.0 107/g and Salmonella (for 7 samples) 1.75x 102/g. The obtaining results have proved that the minced meats presenting to the consumption in Bursa, have the low hygienic quality in point of the public healt and the microorganisms caused the food poisoning.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectHazır Kıymatr_TR
dc.subjectGıda zehirlenmesitr_TR
dc.subjectMikroorganizmatr_TR
dc.subjectReady Minced Meaten_US
dc.subjectFood poisoningen_US
dc.subjectMicroorganismen_US
dc.titleBursa ilinde satılan hazır kıymalarda, gıda zehirlenmesine neden olan bazı mikroorganizmaların varlığı üzerine bir çalışmatr_TR
dc.title.alternativeA study on the searching of some microorganisms caused to food poisoning in minced meat selling in Bursaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage93tr_TR
dc.identifier.endpage100tr_TR
dc.identifier.volume8tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorYücel, Ahmet-
dc.contributor.buuauthorÇetin, Kader-
dc.contributor.buuauthorGürbüz, Ozan-
Appears in Collections:1991 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_10.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons