Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16601
Title: İkinci ürün fasulyenin hava akımına karşı gösterdiği direncin belirlenmesi
Other Titles: The determination of resistance against air flow of dry bean seed grown as a second crop
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Makinaları Bölümü.
Işık, Eşref
Yüksel, Gürcan
Keywords: Fasulye
Hava akımı
Direnç
Statik basınç
Beans
Resistance
Air flow
Static pressure
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, E. ve Yüksel, G. (1991). ''İkinci ürün fasulyenin hava akımına karşı gösterdiği direncin belirlenmesi''. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1), 79-84.
Abstract: Bu çalışma, bölgemizde ikinci ürün olarak üretimi yapılan fasulyenin, kurutulmasına yönelik gerekli uygun tesisin kullanılmasında kullanılabilecek ön verilerin elde edilmesine yöneliktir. Bu amaçla değişik nem içeriklerinde farklı hava akımında, temiz ve kirli fasulye üzerinde yapılan çalışmalar sonucu; statik basınç düşümünün, hava akımıyla logaritmik, yığın yüksekliğiyle doğrusal olarak altlığı, nem içeriği ile ters orantılı olarak değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca yabancı maddelerin fasulye dönemlerinden küçük boyutlarda olması durumunda, yabancı madde oranındaki artışın statik basınç düşümünü artırdığı gözlenmiştir.
This study intends to obtain the data that can be used for the necessary and suitable establishment of the foundation where beans, which are planted as second production in our region, are intended to be dried. For this reason some studies were made upon the clean and dirty beans which had various moisture-rates and in various air-cuments. The outcomes of these studies are,· the reduction of the static pressure increases logarithmically with the air-current and in a linear way with the heap-height. Moreover when the froeign-materials are snıaller than the beans, the increase of the reduction of the static-pressure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16601
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1991 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_8.pdf888 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons