Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16538
Title: Bursa kıraç koşullarında bazı önemli tek yıllık baklagil yem bitkilerinin kuru ot verimi ve kalitesi üzerinde ön araştırmalar
Other Titles: A preliminary investigation on the hay yields and lts quality of some annual forage legumes under drylaid conditions of Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Açıkgöz, Esvet
Çelik, Necmettin
Keywords: Kıraç
Baklagil
Yem
Bitki
Kuru ot
Legumes
Annual
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Açıkgöz, E. ve Çelik, N. (1986). ''Bursa kıraç koşullarında bazı önemli tek yıllık baklagil yem bitkilerinin kuru ot verimi ve kalitesi üzerinde ön araştırmalar''. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1), 47-53.
Abstract: Bu çalışma 1984-85 yıllarında Bura bölgesinin susuz taban arazilerinde ot verimi ve kaliteli yüksek tek yıllık baklagil yem bitkilerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmalarımızda tek yıllık baklagil yem bitkisi olarak adi fiğ (Vicia sativa L.), koca fiğ (Vicia narbonensis L.), tüylü -fiğ (Vicia villosa Roth) ve Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) ile yem bezelyesi (Pisum arvense L.), çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ve İran üçgülü (Trifolium resupinatum L.) türleri kullanılmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü yıllarda ot verimi ve kalite yönünden türler arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. Genel olarak, adi fiğ, yem bezelyesi ve koca fiğ türleri yüksek verim verme niteliklerini deneme süresince korumuşlardır. Bu süre içerisinde Macar fiği ve özellikle İran üçgülü en düşük ot ürününü vermişlerdir. Ham protein içeriği bakımından Tüylü fiğ en yüksek değer (% 21) ile ilk sırayı alırken bunu adi fiğ ve koca fiğ izlemiştir. Ham protein verimi yönünden ise 159.6 kg/da ile adi fiğ ilk sırayı almış bunu azalan bir sırayla tüylü fiğ, koca fiğ, yem bezelyesi, çemen, macar fiği ve İran üçgülü izlemiştir. Elde edilen bulgulara göre Bursa ve yöresinin susuz taban arazilerinde kaliteli yüksek ot verimi için adi fiğ ve yem bezelyesi tarımının yapılması önerilmiştir.
The field trials were conducted to find out the amount of hay yield and its quality in the seven annual forage legume species at the non-irrigated lands of Bursa region, during 198-J-85. In this study, four vetch specieı such as comnıon uetch (Vicia sativa L.), narbon vetch (Vicia narbonenı;iı; L.), hairy vetch (Vicia willow Roth), Hungarian uetch (Vicia pannoııica Cralltz), and field pea (Pisum arvense L.), Periiian clover (Trifolium reiiupinatımı L.) aııd {enuıreek (Trigonella foenum·graceum L.) were used. Significant differences ın hay yield were found among ipecieı during experimental years. Generally, hay yieldı of common vetch, field pea and narbon vetch were higher and ıtable all over the experimantatıo. In thıı perıod, Hngarıan vetch and Perfiian clover were yielded clearly leu hay yı ldı than other fipecıeı. Hry vetch contained the higheıt crude proteın content (21 %) and was followed by common and narbon vetches in hiı reıpect. However, ın regard o d t Id common·vetch waı the irıt wıth 159.6 kg/da crude protein yield and followed by hairy. vech narbon vetch, field pea, fenugreek, Hngarıan vetch, and Perıian clover, refipechvely ın a gradual decreaııng way. In conclusion common vetch and field pea maybe recommended ın order to obtain higher hay yield with high quality in dryland partı of Bursa region.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16538
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1986 Cilt 5 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_1_6.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons