Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16491
Title: Yalova ve yöresinde damla ve mini yağmurlama başlıkları ile sulama sistemleri üzerine bir inceleme
Other Titles: A study on irrigtion with drip and mini sprinkler systems in Yalova and region
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tanmsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Yazgan, Senih
Korukçu, Abdurrahim
Keywords: Yalova ve yöresi
Seralarda sulama
Damla sulama
Mini yağmurlama
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yazgan, S. ve Korukçu, A. (1992). "Yalova ve yöresinde damla ve mini yağmurlama başlıkları ile sulama sistemleri üzerine bir inceleme". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1), 163-171.
Abstract: Bu çalışmada toprak ve su kaynakları sınırlı, buna karşın ekolojik koşullar bitki yetiştirmeye uygun olan Yalova ve yöresindeki damla ve mini yağmurlama sulama yöntemlerinin uygulamaları incelenmiştir. Yörede 978.643 dekan açık, 6.465 dekan kapalı alanda olmak üzere damla sulama yöntemi, 36.4 dekarlık alanda ise mini yağmurlama sulama yöntemi uygulanmaktadır. Damla sulama yöntemi en çok elma, armut, erik, ayva, kiraz, şeftali ve karanfilde, mini yağmurlama yöntemi ise kesme çiçek yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Her iki yöntemin uygulamasıda karşılaşılan başlıca sorunlar; damlatıcı ve yağmurlayıcıların tıkanması, özellikle örtü altı yetiştiriciliğinde farklı bitki yetiştirilmesinin yöntemle sınırlandırılmasıdır.
The aim of this study was to evaluate the trickle and mini sprinkler irrigation systems in Yalova region. Total area in which trickle and mini sprinkler irrigation applied is 985 decar and 36 decar respectively. These systems are used for irrigation of both greenhouse and outdoor horticultural crops. The main problem faced in trickle irrigation was clogging of the drippers and it was also found that mini sprinkler irrigation is not suitable in growing different crops under greenhouse conditions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16491
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1992 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_17.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons