Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16490
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKarasu, Abdullah-
dc.date.accessioned2021-02-19T08:05:17Z-
dc.date.available2021-02-19T08:05:17Z-
dc.date.issued1997-
dc.identifier.citationTurgut, İ. vd. (1997). ''Buğday yetiştiriciliğinde ekim sıklığı belirlemede etkili faktörler''. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1), 145-153.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/16490-
dc.description.abstractBuğdayda birim alana atılacak tohum miktarını belirlemede göz önünde bulundurulacak önde gelen faktörler toprak, ekim zamanı, iklim ve çeşittir. Toprak, yüksek verimli ise tüm bitkileri bes/eyebi/eceğinden ekim sıklığı artırılır. Tersi durumunda düşürülür. Diğer taraftan, ekim sırasında toprak ekime uygun değilse ekim sıklığı yine artırılır. Ekim zamanı dikkate alındığında yüksek verim için ekim geciktikçe birim alana daha fazla tohum atılmalıdır. Çeşidin kardeşlenme durumu, bölgesel iklim koşulları da ekim sıklığını belirlemede dikkate alınacak diğer kriterlerdir. Bu çalışmada, m2 'ye ekilecek tane sayısını belirlemede etkili, toprak, ekim zamanı, iklim ve çeşit özellikleri ile birim alanda fazla veya az bitki bulunması sonucu ortaya çıkabilecek sorunlar üzerinde durulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThe factors determining seeding rate in wheat per area are soil, sowing time, climate and cultivar. If the soil is suitable for high yield, because of containing enough nutrients, then the sowing density can be increased. Otherwise, sowing density is decreased. On the other hand, if the soil is not available for plani during sowing time and again sowing density is increased. Due to delaying sowing time much more seed rate is needed per area. Per area for high yield. The other criters determining sowing densıty are tilling potential of cultivar and regional climate conditions. This study was carried out to determine number of seed m2 , effective soil, sowing time, climate and cultivar traits. At the same time. problems resulting from high or low plant number found per m2 have been dıscussed.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEkim sıklığıtr_TR
dc.subjectToprak, ekim zamanıtr_TR
dc.subjectİklim çeşittr_TR
dc.subjectSowing densityen_US
dc.subjectSoilen_US
dc.subjectSowing timeen_US
dc.subjectClimateen_US
dc.subjectCultivaren_US
dc.titleBuğday yetiştiriciliğinde ekim sıklığı belirlemede etkili faktörlertr_TR
dc.title.alternativeThe effective factors determining sowing density ın wheat cultureen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage145tr_TR
dc.identifier.endpage153tr_TR
dc.identifier.volume13tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorTurgut, İlhan-
dc.contributor.buuauthorYürür, Nevzat-
dc.relation.collaborationYurt içitr_TR
Appears in Collections:1997 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_14.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons