Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16490
Başlık: Buğday yetiştiriciliğinde ekim sıklığı belirlemede etkili faktörler
Diğer Başlıklar: The effective factors determining sowing density ın wheat culture
Yazarlar: Karasu, Abdullah
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Turgut, İlhan
Yürür, Nevzat
Anahtar kelimeler: Ekim sıklığı
Toprak, ekim zamanı
İklim çeşit
Sowing density
Soil
Sowing time
Climate
Cultivar
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Turgut, İ. vd. (1997). ''Buğday yetiştiriciliğinde ekim sıklığı belirlemede etkili faktörler''. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1), 145-153.
Özet: Buğdayda birim alana atılacak tohum miktarını belirlemede göz önünde bulundurulacak önde gelen faktörler toprak, ekim zamanı, iklim ve çeşittir. Toprak, yüksek verimli ise tüm bitkileri bes/eyebi/eceğinden ekim sıklığı artırılır. Tersi durumunda düşürülür. Diğer taraftan, ekim sırasında toprak ekime uygun değilse ekim sıklığı yine artırılır. Ekim zamanı dikkate alındığında yüksek verim için ekim geciktikçe birim alana daha fazla tohum atılmalıdır. Çeşidin kardeşlenme durumu, bölgesel iklim koşulları da ekim sıklığını belirlemede dikkate alınacak diğer kriterlerdir. Bu çalışmada, m2 'ye ekilecek tane sayısını belirlemede etkili, toprak, ekim zamanı, iklim ve çeşit özellikleri ile birim alanda fazla veya az bitki bulunması sonucu ortaya çıkabilecek sorunlar üzerinde durulmuştur.
The factors determining seeding rate in wheat per area are soil, sowing time, climate and cultivar. If the soil is suitable for high yield, because of containing enough nutrients, then the sowing density can be increased. Otherwise, sowing density is decreased. On the other hand, if the soil is not available for plani during sowing time and again sowing density is increased. Due to delaying sowing time much more seed rate is needed per area. Per area for high yield. The other criters determining sowing densıty are tilling potential of cultivar and regional climate conditions. This study was carried out to determine number of seed m2 , effective soil, sowing time, climate and cultivar traits. At the same time. problems resulting from high or low plant number found per m2 have been dıscussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16490
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:1997 Cilt 13 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
13_1_14.pdf1.79 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons