Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16483
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-02-19T07:49:55Z-
dc.date.available2021-02-19T07:49:55Z-
dc.date.issued1993-
dc.identifier.citationİşgöz, B. B. ve Kundakçı, A. (1993). "Et işleme tesislerinde kaliteli et eldesi ve kontaminasyon kaynaklan". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 271-279.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/16483-
dc.description.abstractEt, toplumca tüketilen hayvansal kaynaklı proteinlerin önemli bir kısmının kaynağı olup, insan beslenmesinde çok önemli bir yeri vardır. Buna karşın et ve et ürünleri üretilirken hijyenik ve teknolojik kurallar tam sağlanmadığında sağlık bağlamından tehlikeli olabilmektedir. Uygun koşullarda hazırlanıp depolanmayan et ve et ürünlerinde kalite bozulmakta ve gıda zehirlenmeleri görülmektedir. Kaliteli ve güvenilir bir et üretimi için teknolojik ve hijyenik kurallar doğrultusunda et üretimi gerçekleştirilmelidir.tr_TR
dc.description.abstractMeat, which is important part of the animal originated protein consumed by society and there is significant in human nutrition. Alıhough, while the production of meat and meat products, it will be dangerous health when the hygienic and technologic principles not used properly. If the meat and meat products are produced and stored under unsuficıent condttıons, the quality of them would be decreased and shown food poisoning. The production of meat and meat products mus be achieved under conveniend conditions for good quality and hygienic meat production.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEttr_TR
dc.subjectHijyentr_TR
dc.subjectKalitetr_TR
dc.subjectMeaten_US
dc.subjectHygienen_US
dc.subjectQualityen_US
dc.titleEt işleme tesislerinde kaliteli et eldesi ve kontaminasyon kaynaklantr_TR
dc.title.alternativeThe production of quality meat and contamination sources in meat industryen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage271tr_TR
dc.identifier.endpage279tr_TR
dc.identifier.volume10tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorİşgöz, Banu Bilge-
dc.contributor.buuauthorKundakçı, Akif-
Appears in Collections:1993 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_25.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons