Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16483
Başlık: Et işleme tesislerinde kaliteli et eldesi ve kontaminasyon kaynaklan
Diğer Başlıklar: The production of quality meat and contamination sources in meat industry
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü.
İşgöz, Banu Bilge
Kundakçı, Akif
Anahtar kelimeler: Et
Hijyen
Kalite
Meat
Hygien
Quality
Yayın Tarihi: 1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: İşgöz, B. B. ve Kundakçı, A. (1993). "Et işleme tesislerinde kaliteli et eldesi ve kontaminasyon kaynaklan". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 271-279.
Özet: Et, toplumca tüketilen hayvansal kaynaklı proteinlerin önemli bir kısmının kaynağı olup, insan beslenmesinde çok önemli bir yeri vardır. Buna karşın et ve et ürünleri üretilirken hijyenik ve teknolojik kurallar tam sağlanmadığında sağlık bağlamından tehlikeli olabilmektedir. Uygun koşullarda hazırlanıp depolanmayan et ve et ürünlerinde kalite bozulmakta ve gıda zehirlenmeleri görülmektedir. Kaliteli ve güvenilir bir et üretimi için teknolojik ve hijyenik kurallar doğrultusunda et üretimi gerçekleştirilmelidir.
Meat, which is important part of the animal originated protein consumed by society and there is significant in human nutrition. Alıhough, while the production of meat and meat products, it will be dangerous health when the hygienic and technologic principles not used properly. If the meat and meat products are produced and stored under unsuficıent condttıons, the quality of them would be decreased and shown food poisoning. The production of meat and meat products mus be achieved under conveniend conditions for good quality and hygienic meat production.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16483
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:1993 Cilt 10 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10_1_25.pdf1.64 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons