Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16461
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-02-18T11:09:17Z-
dc.date.available2021-02-18T11:09:17Z-
dc.date.issued1993-
dc.identifier.citationAk, İ. vd. (1993). "Entansif besiye alınan merinos erkek kuzularda zorunlu hareketin besi performansına ve karkas özelliklerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 83-98.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/16461-
dc.description.abstractAraştırma, entansif besiye alman kuzulan yürütmenin, kuzuların besi performansı, et ve karkas kalitesine etkisini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Araştırma, her birinde 30 baş Merinos erkek kuzu bulunan 2 gruptaki toplam 60 baş kuzuyla yürütülmüştür. Araştırmada, deneme grubundaki kuzular her gün 6 km yürütülürken, kontrol grubundaki kuzular kapalı bir yerde barındırılmıştır. 56 günlük besi dönemi sonunda her gruptan 10 baş kuzu kesilerek kuzularda yağlanma, et ve karkas kalitesi belirlenmeye çalışılmıştır. Besi süresince kuzulara ad libitum düzeyde kesif yem verilmiştir. Araştırma sonucunda, entansif besiye alınan kuzulan yürütme, besi süresince kuzuların canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranlarına olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir. Ayrıca, deneme grubundaki kuzulardan daha az yağlı bir karkas elde edilirken, araştırmada but ağırlığı hariç diğer karkas özellikleri bakımından gruplar arasında önemli bir fark gözlenmemiştir. Yürütmenin, kuzularda vücut yağının belli bölgelerde birikimini azalttığı, buna karşın göz kasında yağlanma oranını önemli düzeyde artırdığı belirlenmiştir (P < 0.01 ).tr_TR
dc.description.abstractThe research was carried out total 60 lambs in two groups each has 30 Merino lambs. The first (Control) group were kept in shed for the whole period of the experiment and the second (Experiment) group forced to walk 6 km per day. Fattening of lambs, as well as meat and careass quality were determined by slaying 10 lambs from each group at the end of the 56 days of the fattening period. Lambs were fed ad fibitum with concentrate feed mixture. It has observed that there is no negative effect of walking on daily weight gain, feed consumption and feed canversion ration during the fattening period. In addition to this, there is no significant differences between other careass characteristics exception of leg weight, while obtaining lower fatness careass in the experiment group. Amount of the fat in the eye muscle was significantly increased on the other hand acumulating of fat at the certain part of the body was significantly decrease as a result of forced movement (P < 0.01).en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKuzu besisitr_TR
dc.subjectZorunlu harekettr_TR
dc.subjectYağlanmatr_TR
dc.subjectLamb fatteningen_US
dc.subjectForced movementen_US
dc.subjectFat depositionen_US
dc.titleEntansif besiye alınan merinos erkek kuzularda zorunlu hareketin besi performansına ve karkas özelliklerine etkileritr_TR
dc.title.alternativeThe effects of forced movement on fattening performance and carcas characteristics of merino lambs conducted to intensive fatteningen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Gıda Teknolojisi Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage83tr_TR
dc.identifier.endpage98tr_TR
dc.identifier.volume10tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorAk, İbrahim-
dc.contributor.buuauthorTuncel, Erdoğan-
dc.contributor.buuauthorKoyuncu, Mehmet-
dc.contributor.buuauthorFilya, İsmail-
dc.contributor.buuauthorTayar, Mustafa-
Appears in Collections:1993 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_9.pdf2.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons