Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16457
Başlık: Bursa bölgesinde çalışılabilir gün oranları ve tarlada çalışılabilir süreler
Diğer Başlıklar: Workable days and field-workable periods in Bursa region
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.
Darga, Ahmet
Anahtar kelimeler: Çalışılabilirlik
Çalışılabilir süreler
Workability
Workable periods
Yayın Tarihi: 1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Darga, A. (1993). "Bursa bölgesinde çalışılabilir gün oranları ve tarlada çalışılabilir süreler". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 19-28.
Özet: Bu çalışmada, Bursa bölgesinde çalışılabilir gün oranlarının ve tarlada çalışılabilir sürelerin bulunması amacıyla bir matematiksel model geliştirilmiş ve bu modele ait bilgisayar yazılımı gerçekleştirilmiştir. Bursa iline ait 26 yıllık meteorolojik veriler bu model ile bilgisayarda çözümlenerek çalışılabilir gün oranlan ve tarlada çalışılabilir süreler bulunmuştur.
In this study, a mathematical model was developed in order to determine rates of worfkable days and field-workable periods in Bursa region and the computer software of this model was realized. Meteorological data of 26 years related to Bursa province was analized in computer using this model, and in this way, rates of workable days and field-workable periods were determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16457
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:1993 Cilt 10 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10_1_3.pdf1.68 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons