Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16446
Title: Değişik uygulamaların "ichinosa" dut odun çeliklerinin köklenmesi üzerine etkileri. 1. Köklendiricilerin etkileri
Other Titles: The effects of different treatments on rooting of "ichinosa" mulberry hardwood cuttings. 1. The effects of rooting promoters
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Soylu, Arif
Akbudak, Bülent
Gümüş, Cevdet
Mert, Cevriye
Keywords: Dut
Köklendiriciler
Köklenme
Mulberry
Rooting
Rooting promoters
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soylu, A. vd. (1997). ''Değişik uygulamaların "ichinosa" dut odun çeliklerinin köklenmesi üzerine etkileri. 1. Köklendiricilerin etkileri''. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1), 11-20.
Abstract: Bu çalışmada İpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen 1.0-1.5 cm çapında ve 30 cm uzunluğunda hazırlanan "İchinosa" dut çelikleri kullanılmıştır. Bu çelik/er, seyreltik (1 00, 200 ve 300 ppm) ve yoğun (1 000, 2000 ve 4000 ppm) IBA konsantrasyonları ve farklı şeker eriyiği konsantrasyonları (%1 O, 20 ve 30) ile muamele edilerek, köklendirilmek üzere alttan ısıtma/ı (22°C ± 2) ortamiara dikilmişlerdir. 40 gün sonra yapılan sayım ve değerlendirmelere göre, köklenme oranı kontrolde % 46. 6 olurken, en iyi sonuçlar 100 ve 200 ppm IBA konsantrasyonlarından sağlanmıştır (DA> 96. 6). Ortalama kök sayısı bakımından, kontrol çelikleri çok düşük değerler (1. 7 adet/çelik) verirken, en iyi sonuçlar 100 ppm (20.8 adet/çelik), 300 ppm (15.2 adet /çelik) ve 1000 ppm (13.8 adet/çelik) IBA konsantrasyonlardan elde edilmiştir. Ortalama kök uzunluğu bakımından ise, kontrole göre (3. O cm) en yüksek değer 2000 ppm'lik IBA uygulamasından (5.8 cm) sağlanmış, 100, 200, 300 ve 1000 ppm'lik IBA uygulamalarından da kontrole göre kısmen veya önemli derecede yüksek değer vermişlerdir. Şeker uygulamaları, köklenme oranını, çelik başına ortalama kök sayısını ve ortalama kök uzunluğunu genellikle belirgin ölçüde etkilenmiştir.
In this study. "Ichinose" mulberry cuttings which were provided from Silkbug Research Institute and prepared in 30 cm length and 1.0-1.5 cm diameter were used as material. These cuttings were painted info rooting media with bottom heat (at 22°C ± 2) after being treated with dilıtte (100, 200 and 300 ppm) and concentrated (1 000, 2000 and 4000 ppm) solutions of IBA and sugar solution at different concentrations (1 O, 20 and 30%). According to the counts and evaluations made after 40 days. the best rooting percentages were obtained from 100 and 200 ppm IBA concentrations (96. 6%) whereas the rooting rat was 46.6% in control. The untreated cuttings gave extremely low values with respect to mean root number (1 . 7 number cutting), while the IBA concentrations of 100, 300 and 1000 ppm gave the best results with 20.8 number cutting. 15.2 number/cutting and 13.8 number cutting, respectively. Considering the mean root length, the highest value compared with control (3. O cm), was obtained from 2000 ppm IBA treatment (5.8 cm), moreover, 100, 200 and 300 ppm IBA treatments gave partially or significantly higher values compared with control. Sugar treatment generally did not significantly affect the rooting rate, the mean root number per cutting and the mean root length. The best results were obtained from the sugar solutions at 1 O% concentration. Only this concentration significantly increased the rooting rate (56. 6%) compared with control (46. 6%).
URI: http://hdl.handle.net/11452/16446
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1997 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_2.pdf2.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons