Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16433
Title: Bursa yöresinde yetiştirilen buğday çeşitlerinin verim komponentleri yönünden değerlendirilmesi
Other Titles: Yield and yield components of wheat varieties grown in Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Doğan, Ramazan
Yürür, Nevzat
Keywords: Makarnalık buğday
Verim ve verim komponentleri
Ekmeklik buğday
Durum wheat
Yield and yield components
Common wheat
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, R. ve Yürür, N. (1992). "Bursa yöresinde yetiştirilen buğday çeşitlerinin verim komponentleri yönünden değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1), 37-46.
Abstract: Bu araştırma Bursa Çevresi için yüksek verimli, kaliteli, ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerini saptamak için yapılmıştır. Denemede 9 adet ekmeklik ve 3 adet makarnalık buğday çeşidi kullanılmıştır. Deneme 1983-84 ekim yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Görükle Tarımsal Araştırma Merkezinde Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında yürütülmüştür. Denenen çeşitlerde verin ve önemli bazı verim komponentleri gözlenmiş ve aynca bu karakterler arasındaki ilişkiler tanımlamak üzere fenotifik korelasyonlar da hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular aşağıda olduğu gibi özetlemek mümkündür.. Ekmeklik buğday çeşitlerinde deneme yılında uygun olmayan iklim şartlarından dolay verim değerleri düşük bulunmuş ve verim bakımından önemli farklılıklar gözlenmemiştir. Buna rağmen bölgede halen tan yapılmakta olan Cumhuriyet-75 ve Lachis-line/81 Çeşitleri diğerlerine karşılık daha ümitli görülmüşlerdir. Makarnalık buğday çeşitleri içinde ise bölgede uzun yıllardan beri üretimi yapılan Gediz-75 makarnalık buğday çeşidinin daha verimli olduğu saptanmıştır. Kalite bakımından Gediz-75 çeşidinden daha iyi olan 7113 San Bursa ve 5132 Kırmızı çeşitlerinin yatmaya dayanıklı olmadıkları saptanmıştır.
In order to choice the most suitable wheat cultivars for Bursa region this study has been conducted in Bursa. The experiment has been consisted of nine Common wheat and three dunum wheat culti vars. Two different experiments for winter and spring wheats were made with three replications in a randomized block design. Yield and several yield components of wheat have been found and phenotypic correlation coefficients calculated among certain characters. These are sum married as follows: No significant differences in yield among the Winter Wheat culti vars have been noted except two cultivars. Two cultivars named Cum huriyet-75 and Lachis-line/81 have been found to be more suitable to this region than the others. In spring wheat study, it was found culti var, Gediz-75 had the highest grain yield. This cultivars has been grown commercially for a longtime, San Bursa 7113 and 5132 Kimmızı cultivars with good quality characters produced taller plants and for that reason they have been found to be susceptible to lodging.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16433
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1992 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_4.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons