Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16353
Title: Arıcılıkta ilaç kullanımı
Authors: Uludağ Üniversitesi.
Aydın, Levent
Keywords: Arı hastalıkları
Arıcılıkta ilaç
İlaç kullanımı ve uygulama hataları
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, L. (2001). "Arıcılıkta ilaç kullanımı". Uludağ Arıcılık Dergisi, 1(2),32-34.
Abstract: Arıların salgın hastalıklardan korunması, has­talıkların tedavisi, vücut direncinin kuvvetlen­ dirilmesi, arının fizyolojik dengesinin korun­ ması , stres zararlarının önlenmesi yetiştirme hastalıklan, fertilitenin yükselmesi gelişme ve verimin yükseltilmesi ve arıdan sağlıklı ürün elde edilmesi için ilaç niteliğinde bir çok kim­ yasal maddeyi kullanma gerekliliği vardır. Ter­ si durumlarda üretimi arttırmak veya üretim düzeyini korumak olası değildir. İlaç niteliğindeki kimyasal maddelerin kulla­ mmı , insan ve an sağlığım , gıda ve çevre gü­venliğini ilgilendiren pek çok sorunu da beraberinde getirir. Özellikle yetişticilik ve he­ kimliğin birbirinin sınırlarına girdiği durumlar­ da ilaç kullarıımında suistimallerin görülmesi olasıdır. İlaçların bilinçli ve güvenli şekilde kullamlmaları ve kontrolü büyük önem taşı­maktadır .
URI: http://hdl.handle.net/11452/16353
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2001 Cilt 1 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_2_12.pdf947.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons