Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16290
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkman, Numan-
dc.date.accessioned2021-02-11T09:43:45Z-
dc.date.available2021-02-11T09:43:45Z-
dc.date.issued1984-
dc.identifier.citationAkman, N. ve Tuncel, E. (1984). “Akkeçilerde erken kastrasyonun süt içme dönemindeki büyüme performansına etkileri”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1), 17-23.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/16290-
dc.description.abstractErken kastrasyonun süt içme dönemindeki büyüme performansına etkisi araştırmak amacıyla A. Ü. Ziraat Fakültesinde 1982 doğum mevsiminde doğan ve doğum tipine göre gruplara ayrılan Akkeçi oğlaklarının rastgele seçilen bir grubu kastre edilmiştir. Böylece oluşturulan erkek, dişi ve kastra oğlak gruplarına aynı bölmelerde 100 gün süreyle ve belirli miktarda süt içirilmiş , ayrıca 2. haftadan başlıyarak kuru ot ve kesif yeme alıştırılmışlardır. Haftada bir yapılan tartım ile saptanan değerlerin analizi sonucu 8 . haftaya kadar gruplar arasında gelişme hızı yönünden bir farklılık olmadığı, 10. haftadan sonraki gelişme hızının erkek ve kastralarda farklı olmamasına karşılık her iki grubun dişilerden önemli düzeyde üstün gelişme hızı gösterdikleri ve bu üstünlüklerini deneme sonu olan 15. haftaya kadar sürdürdükleri anlaşılmıştır. Bazı önemli vücut ölçüleri de belirlenmiş ve sonuç olarak erken kastrasyonun süt içme döneminde büyüme performansına herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı saptanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn order to find out the effects of early castration on the growth rate during the suckling period, randomly chosen group of kids were castrated by burdizzo clamps in the end of first week after birth. There groups of animals e.i. males, females and castrates were seperately penned and bottle fed for about 100 day. Satrling from the second week they were also given concentrate mixlure and alfalfa hay. They had free access to water. Body weights were taken every two weeks and so me body measurements were taken monthly. There were no differences between the groups during the first 8 week of the study with respect to growth rate. Between the 10 th to 15 th weeks the growth rate of the males and castrotes were significantly grater then the growth rate of females, although there were no significant differences between the first two groups.Results indicated that early castration did not have a negative effect on growth rate, hence castration of surplus males as early as one week can be recommended.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectErken kastrasyontr_TR
dc.subjectSüt içme dönemitr_TR
dc.subjectBüyüme performansıtr_TR
dc.subjectOğlaktr_TR
dc.subjectEarly castrationen_US
dc.subjectSuckling perioden_US
dc.subjectGrowth rateen_US
dc.subjectKiden_US
dc.titleAkkeçilerde erken kastrasyonun süt içme dönemindeki büyüme performansına etkileritr_TR
dc.title.alternativeEffects of early castration on growth rate of, Akkeçi during the preweaning perioden_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage17tr_TR
dc.identifier.endpage23tr_TR
dc.identifier.volume3tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorTuncel, Erdoğan-
dc.relation.collaborationYurt içitr_TR
Appears in Collections:1984 Cilt 3 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_1_4.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons