Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16288
Başlık: Bursa ilinde Elma içkurdu [Cydia pomonella (L.), Lepidoptera: Olethreutidae] ergin uçuşlarının incelenmesinde cinsel çekici bir feromon'un (Atrapom) kullanılma olanakları
Diğer Başlıklar: Possibilites d'emploi d'une phéomone sexuelle (Atrapom) du Carpocapse (Cydia pomonella (L.), Lepidoptera: Olethreutidae] pour l'étude des vols des adultes dans la Province de Bursa
Yazarlar: Kılınçer, Neşet
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.
Kovancı, Bahattin
Anahtar kelimeler: Elma içkurdu [Cydia pomonella (L.),Lepidoptera: Olethreutidae]
Feronom
Atrapom
Bursa
Carpocapse (Cydia pomonella (L.), Lepidoptera: Olethreutidae]
La phéromone
Yayın Tarihi: 1984
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kılınçer, N. ve Kovancı, B. (1984). “Bursa ilinde Elma içkurdu [Cydia pornonella (L.), Lepidoptera: Olethreutidae] ergin uçuşlarının incelenmesinde cinsel çekici bir feromon'un (Atrapom) kullanılma olanakları”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1), 7-12.
Özet: Bursa ilinde 1983 yılında gerçekleştirilen bu çalışmada bir yandan Elma içkurdu [ Cydia pornonella (L.)] erginlerinin yakalanmasında cinsel çekici bir tuzağın etkinliği incelenmiş diğer yandan da cinsel çekici bu tuzak vasıtasıyla, seçilen iki elma bahçesinde, bu böceğin uçuş kurvesinin belirlenmesi üzerinde çalışılmıştır. Kullanılan sentetik cinsel feromon Atrapom [(8E, 10E) 8,10 dodecadien-1-ol] Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ile Romanya Bilim Akademisi arasındaki işbirliği çerçevesinde Romanya'dan sağlanmıştır. Sentetik cinsel feromon (Atrapom) Bursa ilinde C. pomonella erginlerinin yakalanmasında çok etkili bulunmuş ve ergin populasyon yoğunluğunun tesbitinde ve zirai mücadelede tahmin ve erken uyarı çalışmalarında kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bursa'da, 1983 yılında Elma içkurdu kelebek uçuşları 28 Nisan'da başlamış ve 10 Ekim tarihine kadar yani 166 gün süresince devam etmiştir. Bursa'da çalışmanın yapıldığı iki bahçede de 3 ana uçuş gözlenmiştir. Birinci uçuş 28 Nisan'da başlamış ve Haziran sonlarına kadar sürmüştür. İkinci uçuş Temmuz'un ilk günlerinde başlamış ve Ağustos'un ikinci yarısına kadar devam etmiştir. Nihayet, üçüncü uçuş Ağustos'un ikinci yarısında başlamış ve 10 Ekim 'de sona ermiştir. Diğer yandan Bursa 'nın 1983 yılı etkili sıcaklıkları hesaplandığıncia (10° C lik gelişme eşiğine göre) kışlayan dölün ilk kelebek uçuşları ile ikinci uçuş başlangıcı arasında 670,4 günderece ve ikinci uçuşun başlaması ile üçüncü uçuş başlangıcı arasında 619,9 günderece bulunduğu görülmektedir. Özet olarak 1983 yılında Bursa ilinde C. pomonella 3 döl vermiştir.
Dans ce travail qui a été réalisé dans la Province de Bursa en 1983, nous avons étudie d'une part l'efficacité d 'un attractif sexuel du Carpocapse [ Cydia pomonella ( L.)] dans le piégeage des adultes et d'autre part nous avons travaillé sur la détermination de la courbe du vol de cet insecte au moyen de cette attractif sexuel dans deux vergers de pommiers. La phéromone sexuelle de synthèse, Atropom [(8E, 10E) 8, 10 dodécadien-1-ol] qui est utilisee, a été procuré de la Roumanie dans le cadre de la coopération scientifique entre le Conseil de Recherches Scientifique et Technique de Turquie et l'Académie des Sciences de Rourname. La phéromone sexuelle de synthése (Atrapom) est trouvé très éfficace dans le piégeage des papillons de C. pomonella à Bursa et peut être utilisé dans l'estimation de la densité des populations des adultes et pour but de la prévision et de l'avertissernent dans la lutte agricole. En 1983, le vol du Carpocapse a commencé le 28 Avril et a continué jusqu'au 10 Octobre à Bursa, c 'est à dire pendant 166 jours. Nous avons observé trois vols principaux de C. pomonella à la fois en deux vergers de Bursa. Le premier vol a commencé le 28 Avril et a duré jusqu'à la fin de juin. Le deuxième vol a débuté dans les premiers jours de juillet et a continué jusqu'à la deuxième mi·temps de l'Aoùt. Enfin Le troisième vol a commencé en deuxième mi·temps de l'Août et s'est terminé en 10 Octobre. D'autre part étant donné les températures éffectives de Bursa en 1983 (Pour un seuil de développement de 10° C) , il ya eu 670,4 jour-degrés entre le premier vol de la génération hivernante et le début du deuxième vol; 619,9 jourdegrés entre le commencement du deuxième vol et le debut du troisième vol. En résume, C. pomonella à eu 3 générations annuelles en 1983 à Bursa.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16288
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:1984 Cilt 3 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
3_1_2.pdf1.34 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons