Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16286
Başlık: Bursa ilinde şeftali güvesi (Anarsia lineatella Zell., Lepidoptera: Gelechiidae) erginlerinin yakalanmasında cinsel çekici bir feromon'un (atralin) kullanılma olanakları
Diğer Başlıklar: Possibilités d 'emploi d'une phéromone sexuelle (Atralin) de la Petite Mineuse du Pécher (Anarsia lineatella Zell., Lepidoptera: Gelechiidae) dans le piégeage des adultes dans la Province de Bursa
Yazarlar: Kılınçer, Neşet
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi.
Kovancı, Bahattin
Anahtar kelimeler: Bursa
Şeftali güvesi (Anarsia lineatella Zell., Lepidoptera: Gelechiidae)
Atralin
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
Pécher
La Petite Mineuse du Pecher (Anarsia lineatella Zell., Lepidoptera: Gelechiidae)
Le Conseil de Recherches Scientifique et Technique de Turquie
Yayın Tarihi: 1984
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kovancı, B. ve Kılınçer, N. (1984). “Bursa ilinde şeftali güvesi (Anarsia lineatella Zell., Lepidoptera: Gelechiidae) erginlerinin yakalanmasında cinsel çekici bir feromon'un (atralin) kullanılma olanakları”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-6.
Özet: Bursa ilinde 1983 yılında yapılan bu çalışmada Şeftali güvesi (Anarsia lineatella Zell.) erginlerinin yakalanmasında cinsel çekici bir tuzağın etkinliği incelenmiş ve üç şeftali bahçesinde bu tuzak vasıtasıyla bu böceğin uçuş kurvesinin belirlenmesi üzerinde çalışılmıştır. Kullanılan sentetik cinsel feromon (Atralin) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ile Romanya Bilim Akademisi arasındaki işbirliği çerçevesinde Romanya'dan sağlanmıştır. Atralin, A. lineatella erginlerinin yakalanmasında etkili bulunmuş ve ergin populasyon yoğunluğunun tesbitinde ve zirai mücadelede tahmin ve uyarı sisteminin geliştirilmesinde kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bursa'da 1983 yılında Şeftali güvesi kelebek uçuşları 2 Mayıs'ta başlamış ve seçilen şeftali bahçelerine göre 162-169 gün devam etmiştir. Bu süre içinde 3 uçuş gözlenmiştir. Birinci uçuş 2 Mayıs'ta başlamış ve Haziran sonlarına kadar devam etmiştir. Ikinci uçuş Temmuz ayının ilk günlerinde başlamış ve Ağustos ayı ortalarına kadar sürmüştür. Nihayet, üçüncü uçuş Ağustos ayının 2. yarısında veya sonlarında başlamış ve Ekim ayının ortalarına veya sonlarına kadar devam etmiştir. Bursa ilinin 1983 yılı etkili sıcaklık toplamları hesaplandığında kışlayan dölün ilk kelebek uçuşları ile ikinci uçuş başlangıcı arasında 625,8 gün-derece ve ikinci uçuş başlangıcı ile üçüncü uçuş başlangıcı arasında 630,9 gün-derece bulunduğu görülmüştür. Bu sonuçlar A. lineatella 'nın Bursa ilinde 1983 yılında 3 döl verdiğini göstermektedir.
Dans ce travail qui a été fait dans la Province de Bursa en 1983 nous avons étudie d'une part l'efficacité d'un attractif sexuel de la Petite Mineuse du Pêcher (Anarsia linealeila Zell.) dans le piégeage des adultes et d’autre part nous avons travaillé sur la détermination de la courbe du uol de cet insecte au moyen de cet attractif sexuel dans trois vergers de pecher. La pheromone sexuelle utilisée (Atralin) a été procuré de la Roumanie dans le cadre de la coopération scientifique entre le Conseil de Recherches Scientifique et Technique de Turquie et l'Académie des Sciences de Roumanie. Atralin est trouvé éfficace dans le piégeage des adultes d 'A.lineatella et peut être utilisé dans l'estimation de la densite des populations des adultes et pour but de la prévision et de l'autrement dans la lutte agricole. En 1983, le vol de la Petite Mineuse a débuté le 2 mai et a continué suivant les vergers choisis pendant 162 à 169 jours. Dans cette durée, on a observé trois vols principaux. Le premier vol a commencé le 2 mai eta continué jusqu'à la fin de juin. Le deuxième vol a commencé dans les premiers jours de juillet et a duré juıqu'à la mi-août. Enfin le troisième vol a commencé dans la deuxième mi-temps de l'Août et s'est terminé dans la mi-octobre ou à la fin de l'Octobre. D'autre part, en considérant les températures effectives de Bursa, en 1983 (Pour un seuil de développement de 10° C) il ya eu 625,8 j our-degrés entre le premier vol de la génération hivernante et le debut du deuxiéme vol; 630,9 jour-degrés entre le commencement du deuxième vol et le début du troisième vol. Ces résultats montrent qu 'il ya eu trois générations annuelles en 1983 à Bursa.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16286
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:1984 Cilt 3 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
3_1_1.pdf3_1_11.3 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons