Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16251
Title: Bursa Keles ilçesi Dedeler Köyü Camii ve süslemeleri
Other Titles: The mosque of Dedeler village in Keles town of Bursa and Its ornamentations
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Gülgen, Hicabi
Keywords: Bursa
Dedeler Köyü
Osmanlı dini mimarisi
Süsleme
Kalem işi
Dedeler Village
Ottoman religious architecture
Ornamentation
Kalem işi
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülgen, H. (2012). "Bursa Keles ilçesi Dedeler Köyü Camii ve süslemeleri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21(1), 63-86.
Abstract: Bursa ili Keles İlçesi’nin 13 km. batısında yer alan Dedeler Köyü, kuzey-güney istikametinde eğimli bir arazi üzerinde yerleşmiş bulunmaktadır. Köyün güney alt ucunda, “Şeyh Selahaddin Seyfullah Buharî” adına inşa edilmiş bir türbe ile bu türbenin batı yanında bir câmi yer almaktadır. Câmiin beden duvarları iç yüzünde bulunan, 1946 tarihli kalem işi süslemeler, Cumhuriyet’in kuruluş dönemi dinî mîmârî süsleme anlayışını ortaya koyabilecek nitelik ve nicelikte örnekleri haizdir. Bu çalışma, bahsi geçen câmi ve câmiin tezyinatı üzerine yapılmış bir araştırmadır.
Dedeler village, which is located in the 13 km. of the west of the Keles town of Bursa/Turkey, is settled in the direction of north to south and a lamping area. There is a tomb built for “Sheikh Salah al-Dīn Sayf Allāh al-Bukhārī” and a mosque in the west of the tomb on the south-side of the village. The hand-drawn ornamentations dated 1946 on the wall inside of the mosque has samples reflecting the sense of decoration of religious-architecture in the beginning of the Republic period. The present article is a study on the mentioned mosque and its decorative features.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143622
http://hdl.handle.net/11452/16251
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2012 Cilt 21 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1_5.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons