Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16231
Title: Prophets of the past: Interpreters of Jewish history Michael Brenner princeton: princeton University press 2010, xiii+301 sayfa
Authors: Brenner, Michael
Kalkan, Mehmet
Keywords: Argüman
Modern Yahudi
Dünya dinleri
Metodolojik tartışma
Spekülasyon
Analiz
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Brenner, M. (2016). ''Prophets of the past: Interpreters of Jewish history Michael Brenner princeton: princeton University press 2010, xiii+301 sayfa''. çev. Mehmet Kalkan. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25(2), 185-190
Abstract: İlk baskısı 2006 yılında Propheten des Vergangenen başlığıyla Almanca yayınlanan eser, 2010 yılında İngilizceye tercüme edilerek Princeton Üniversitesi yayınları arasında yerini almıştır. Modern Yahudi tarihyazımı alanındaki kapsamlı ve derinlikli çalışmanın temel argümanı, eserin son kısmı olan metodolojik tartışma bölümünde “Bana kim olduğunu söyle nasıl bir tarih yazacağını söyleyeyim” 1 ifadesiyle özetlenmektedir. Giriş kısmında ise yazar dünya dinleri ve toplumları arasında belki de hakkında en fazla çalışma yapılan alanın Yahudiler ve Yahudi tarihi olduğu ön kabulünden hareketle “bir kimse Yahudiler ve onların tarihi hakkında ne söylüyor ise o zaten daha önce en az bir defa söylenmiştir. Ve daha kötüsü defalarca reddedilmiştir.”2 şeklindeki spekülasyona açık yorumuyla Yahudiler ve Yahudi tarihi hakkında özgün fikir üretiminin zorluğuna veya imkansızlığına vurgu yapmaktadır. Eserin beş farklı bölümünde Yahudi geçmişinin nasıl anlaşılması gerektiğine dair son yüzyıllarda (modern dönem) yaşamış farklı tarihçilerin (Graetz, Dubnow, Baron, Baer, Dinur) perspektiflerini analiz etmekte, tutarlı ve karşılaştırmalı analizler yoluyla Yahudi tarih yazımına ayna tutmaktadır. Son bölümü ise daha çok bir metodolojik kurgu denemesidir
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228027
http://hdl.handle.net/11452/16231
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2016 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_9.pdf230.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons