Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16230
Title: Tefsîr hâtimelerinde tefsîr ve müfessir
Authors: Bayer, İsmail
Keywords: Tefsîr
Hâtim
Mukaddime
Müfessir
Kur’ân
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayer, İ. (2016). ''Tefsîr hâtimelerinde tefsîr ve müfessir''. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25(2), 155-163.
Abstract: Tefsir mukaddimeleri üzerine haklı olarak pek çok çalışma yapılmış ancak hâtimeler genellikle ihmal edilmiştir. Belki de tefsirlerin yarısından fazlasında hâtime bölümünün bulunmaması, bazı tefsîr hâtimelerinin ise yalnızca dua cümlelerinden oluşması araştırmacıları özel bir çalışma yapmaktan alıkoymuş olabilir. Oysa bitiriş bölümleri dar hacimde ve sınırlı sayıda olmalarına rağmen Kur’ân ilimleri açısından önemli verileri ve tecrübeleri yansıtırlar. Diğer bir ifadeyle hâtimeler, derin bir Kur’ân eğitiminin şekillendirdiği büyük akılların ve kalplerin bu süreçte süzdükleri özleri son bir nasihat olarak gelecek nesillere aktaran bölümlerdir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228025
http://hdl.handle.net/11452/16230
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2016 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_8.pdf468 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons