Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16224
Title: Öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre uluslararası bakalorya okullarında değerler eğitimi açısından okul ortamı
Other Titles: School environment with regard to values education in ınternational baccalaureate schools pursuant to views of teachers and school principals
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Şanver, Mehmet
Keywords: Değerler eğitimi
Uluslararası bakalorya
Din eğitimi
Ahlâk eğitimi
International baccalaureate
Temel eğitim
Moral education
Values education
Religious education
Basic education
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şanver, M. (2016). ''Öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre uluslararası bakalorya okullarında değerler eğitimi açısından okul ortamı''. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25(2), 81-96.
Abstract: Uluslararası Bakalorya (UB) programı önce farklı ülkelere taşınmak durumunda kalan kişilerin çocukları için tasarlanmıştır. Daha sonra yerel müfredatı UB sistemiyle işleyen okullar da açılmaya başlanmıştır. UB okullarında dersler sorgulanarak işlenir, öğrencinin belli tutum ve davranışları kazanması arzu edilir. Bu çalışmanın temel amacı, Uluslararası Bakalorya modelinin uygulandığı okullardaki değerler, ahlâk ve din eğitimi konularında resmi ve örtük program uygulamalarını, ortamsal özellikleri ve şartları inceleyip tartışmaktır. Çalışmanın içeriği, Uluslararası Bakalorya Okullarının özellikleri, söz konusu okullardaki değerler, ahlak ve din eğitimi, okul ortamı vb. konularla sınırlıdır. Okullarda resmi program kadar örtük programa da önem verildiği, okul içi ve dışı etkinliklerle değerlerin desteklendiği, öğretmenlerin rol model olduğu, eğitimin hayatın içerisinde ve somutlaştırarak verildiği belirlenmiştir.
International Baccalaureate (IB) programme was initially designed for children whose parents have to live in a different country than their homeland. In the course of time, schools that treat local curriculum pursuant to IB system were also established. In IB schools, students are allowed to question during classes, so that they gain certain attitudes and behaviours. The essential objective of hereby study is analysis and discussion on values at schools where International Baccalaureate model is applied, official and implicit programme applications with regard to education of morals and religion, as well as environmental features and conditions. Content of study is restricted with features of International Baccalaureate Schools, values in mentioned schools, education of morals and religion and school environment. The consequences of the study reveal implicit programmes are applied as well as official ones at schools, the values are supported by in and out-of-school activities, teachers are role models, and the education is provided within daily life through concretisation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228022
http://hdl.handle.net/11452/16224
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2016 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_4.pdf321.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons