Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16221
Title: Hadislerin ma‘nen rivayeti bağlamında çocuk ve ilk gençlik edebiyatında siyerin kurgusal anlatımı
Other Titles: Fictional account of sîrah in children’s literature within the context of semantic narrative of hadiths
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Gül, Mutlu
Keywords: Siyer
Kurgu
Çocuk edebiyatı
Mana rivayeti
Sîrah (biography of prophet)
Fiction
Children’s literature
Semantic narrative
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gül, M. (2016). ''Hadislerin ma‘nen rivayeti bağlamında çocuk ve ilk gençlik edebiyatında siyerin kurgusal anlatımı''. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25(2), 59-80.
Abstract: Hz. Peygamber’in hayatı, İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren, gerek manzûm gerek mensûr olarak tüm yönleriyle işlenmeye çalışılmıştır. Konuyla ilgili onlarca edebî tür oluşturulmuş, sayılamayacak kadar da çok eser kaleme alınmıştır. Son zamanlarda ülkemizde Hz. Peygamber’in hayatını anlatan çalışmalarda ciddi bir artışın yaşandığı görülmektedir. Ancak bu eserler içerisinde çocuklara ve genç yaştaki okuyucuya hitap eden, onların ilgiyle ve beğenerek okuyacakları eserler de son derece sınırlı sayıdadır. Çocuk ve ilk gençlik edebiyatı alanındaki yayınlardaki hem nicelik hem de nitelik yönünden artışın yaşandığı günümüzde, Hz. Peygamber’i anlatan eserlerdeki tek düze anlatım üslubu, bu alandaki göze çarpan eksikliklerden biridir. Makalede hadis ve fıkıh usulünün bir konusu olan hadislerin mana olarak rivayeti çerçevesinde, ilk dönem İslam tarihini kurgu üslubunu kullanarak anlatmanın imkân ve sınırlılıkları üzerinde durulmaktadır.
Since the early days of Islam history, both verse and prose works have tried an extensive examination on the life of Muhammad. Dozens of literary genres were established on this theme and countless works are put to paper. Recently, number of works on life of Prophet has significantly increased in Turkey. Nevertheless, only very few of them address children and youngsters or seek popularity among them. Today, the works in children’s literature are on constant growth in terms of both quality and quantity; nevertheless, the monotonous style of the works on life of Muhammad is a striking disadvantage. Hereby paper treats possibilities and limits of a narrative through use of early fictional style in Islam history pursuant to original sense of hadiths and fiqh.
Description: Bu çalışma, 9-12 Nisan 2015 tarihleri arasında Türkiye’de Tüm Yönleriyle Siyer Çalışmaları başlıklı uluslararası sempozyumda sunulan “Hadislerin Manen Rivayeti Bağlamında Siyerin Kurgusal Anlatımı” isimli tebliğin gözden geçirilerek genişletilmiş halidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228021
http://hdl.handle.net/11452/16221
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2016 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_3.pdf454.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons