Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16088
Title: Erkek ve geç kastre edilmiş melez keçilerde kesim ve karkas özellikleri
Other Titles: Slaughter and carcass characteristics in male and late castrated crossbred goats
Authors: Bayraktaroğlu, Emin A.
Akman, Numan
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Tuncel, Erdoğan
Keywords: Saanen x Kilis melezi oğlaklar
Kesim
Karkas ağırlıkları
Besi dönemi
Saanen x Kilis B1 crossbred kids
Slaughter
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayraktaroğlu, E.A. vd. (1983). “Erkek ve geç kastre edilmiş melez keçilerde kesim ve karkas özellikleri”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1), 83-94.
Abstract: Araştırmada materyal olarak Saanen x Kilis melezi oğlaklar kullanılmıştır. Üç ay süren süt içme döneminden sonra oğlaklar 10'ar hayvanı içeren iki gruba ayrılmış ve rastgele seçilen bir grup yaklaşık yedi aylıkken burdizzo pensi ile kastra edilmiştir. Kastrasyondan sonra iki ay n grup halinde barındırılan hayvanlara iki haftalık yeme alışma döneminden sonra günde hayvan başına 250 gr hesabıyla kuru yonca kesi ve sınırsız (ad-libitum) kesif yem verilmiştir. İki haftalık dönemlerde hayvanların canlı ağırlıkları ve grupların kesif yem tüketimi saptanmıştır. Yaklaşık 111 gün süren besiden sonra bir gün aç bırakılan hayvanlar kesime alınmışlar ve karkasları 24 saat soğuk hava deposunda bekletildikten sonra Türkiye'de uygulanan perakende kuzu eti satışı düzenine uygun olarak parçalanmışlardır. Kesimden önce hayvanlar canlı puantaja tabi tutulmuşlardır. Kesimden hemen sonra post, ciğer takımı, işkembe, bacaklar ve baş ağırlığı gibi yenebilen veya satılabilen sakatat ait ağırlıklar saptanmıştır. Soğuk hava deposundan çıkarılan karkaslarda soğuk karkas ağırlığı saptanmış ve böylece soğutma firesi bulunmuştur. Çeşitli karkas parçalarına ait ölçüler ve ağırlıklar saptanmış , bulunan değerler cetvellerde gösterilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ortalama kesim ağırlıkları sırayla 39.21 ve 36.50 kg olan erkek ve kastra edilmişlerde sıcak karkas ağırlıkları 20.11 ve 19.08 kg, soğuk karkas ağırlıkları 19.60 ve 18.56 kg bulunmuş, buna göre soğutma firesinin sırayla % 2.53 ve % 2. 73, soğuk karkas ağırlığının kesim ağırlığına oranı şeklinde hesaplanan karkas randımanının sırayla % 50.0 ve % 50.7 olduğu hesaplanmıştır. Üzerinde durulan bütün özellikler yönünden gruplar arasındaki farklılıkların önemli olmadıkları anlaşılmıştır. Bulunan sonuçlara göre kastrasyonun az da olsa karkasta ön partinin oranını düşürüp arka parti oranını yükselttiği, her iki grupta da belirgin teke kokusuna rastlanmadığı, kastra edilmiş hayvanlarda gerek kabuk ve gerekse iç yağının erkeklere göre fazla olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca canlı hayvanın puantajı ile bulunan kasaplık değer ile karkas puantajı ile bulunan karkas değeri yönünden de tam erkekler kastra edilmişlerden daha iyi bulunmuştur.
In this study Saanen x Kilis B1 crossbred kids were used. After a 3 months suckling period kids were divided into two groups of 10 individual each. Kids in the randomly chosen group were castrated by burdizzo clamps at about 7 monts of age. After a two weeks pleliminary - feeding period the groups were fed ad libitum on concentrate mixture in separate pens. In addition, a limited amount of trashed alfalfa hay was given. After a feeding period of 111 days animals were not given any feed or water for 24 hours prior to slaughter. Carcasses were kept in cold store for 24 hours and cut into joints in accordance with system applied in Turkey for lamb retail. Animals were evaluated prior to slaughter. Immediately after slaughter edible and-or saleable offals such as skin, lungs, liver, heart, compaund stomach, legs and heat were weighted. After 24 hours cold storage period cold carcass weights were taken and storage losses were determined. Average values for the measurements and weights of various carcass joints were tabulated. The following results were obtained in the entire males and castrates respectively. The slaughter weights were 39.21 and 36.50 kg; hot carcass weights were 20.11 and 19.08 kg; cold carcass weight 19.60 and 18.56 kg. Hence storage losses were 2.53 % and 2.73 % and dressing percentages calculated as the ratio of cold carcass weight to the slaughter weight were 50.0 % and 50.7 % respectively. All the differences between the groups with respect to the characteristics studied were statistically insignificant. Results imlicated a smail increase in the hind quarter ratio and decrease in the fore quarter in castrates. There were no pronounced male taint in both groups and castrated animals deposited slightly more back and interior fat than males. On the other hand, males were found better than castrates when evaluated on live and carcass basis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16088
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1983 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_1_10.pdf2.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons