Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16054
Title: Melittin ve kanser tedavisi: Nanoteknolojik bakış açısı
Other Titles: Melittin and cancer treatment: Nanotechnological perspective
Authors: Ağan, Aydan Fülden
Kekeçoğlu, Meral
Keywords: Kanser
Arı zehri
Nanoteknoloji
Melittin
Cancer
Bee venom
Melittin
Nanotechnology
Issue Date: 13-Sep-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ağan, A. F. ve Kekeçoğlu, M. (2020). ''Melittin ve kanser tedavisi: Nanoteknolojik bakış açısı''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 20(2), 221-231.
Abstract: Kanser, insan sağlığını tehdit eden en önemli sağlık sorunlarından birisi olmaya devam etmektedir. Günümüzde kanser hastalığını tedavilerinde cerrahi yöntemler, kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi, kanser aşıları gibi yöntemler kullanılmaktadır. Ancak başta kemoterapi olmak üzere bu tedavi yöntemlerinin bazı yan etkilere neden olması, doğal ürünlere olan ilgiyi arttırmıştır. Arı zehrinin peptit bileşenlerinden biri olan melittin, kanser tedavisinde kullanılan en önemli etken maddelerinin başında gelir. Melittinin anti-kanser etkinliği daha önce yapılan araştırmalarla çeşitli kanser türlerinin tedavisinde pre-klinik olarak test edilmiştir. Ancak bu pre-klinik sonuçların kliniğe uygulanabilmesi için, başta melittinin neden olduğu hemolitik aktivite, spesifik olmayan toksisite ve bozunma gibi sorunların üstesinden gelinmelidir. Bu amaçla melittinin çeşitli nanopartiküller ile bir araya getirilerek, melittinin kanserli hücreyi hedefleyebileceği platformlar sunulmuştur. Bu derlemede, henüz çok güncel ve halen geliştirilmekte olan arı zehri bileşenlerinin çeşitli kanser türlerinin tedavisine yönelik in-vitro ve in-vivo uygulamalarına dair mevcut literatür, nanoteknolojik uygulamalar açısından bir araya getirilmiştir.
Cancer continues to be one of the most important health problems threatening human health. Recently, methods such as surgical methods, chemotherapy, radiotherapy, immunotherapy, cancer vaccines are used in the treatment of cancer. However, the fact that these treatment methods, especially chemotherapy, cause some side effects, the interest in natural products has incrased. Melittin, one of the peptide components of bee venom, is one of the most important active ingredients used in cancer treatment. The anti-cancer efficacy of Melittin has been pre-clinically tested in treatment of various types of cancer with previous research. However, in order for these pre-clinical results to be applied to the clinic, problems such as hemolytic activity caused by melittin primarily, nonspecific toxicity and degradation should be overcome. In this review, the current literature on the in-vitro and in-vivo applications of bee venom components for the treatment of various cancer types, which are very current and still under development, are brought together in terms of nanotechnological applications.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1253503
http://hdl.handle.net/11452/16054
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2020 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_10.pdf210.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons