Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15994
Title: Ordu arıcılığının başlıca sorunları ve çözüm yolları
Other Titles: Major problems and solutions for beekeeping of Ordu province
Authors: Sıralı, Recep
Keywords: Arıcılık
Arıcılığın Yapısı
Ordu ili
Üretici sorunları
Beekeeping structure
Beekeeping
Ordu province
Producer problems
Issue Date: 13-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sıralı, R. (2016). ''Ordu arıcılığının başlıca sorunları ve çözüm yolları''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 17(1), 35-43.
Abstract: Ordu yöresinde arıcılık, çok eski yıllardan beri sürdürülen önemli bir tarımsal faaliyettir. Ordu ili arıcısayısı, gerek kovan varlığı ve gerekse üretim payı bakımından arıcılık için en önemli yöremizi oluşturmaktadır. Ekolojik, sosyal ve ekonomik yapısı gereği, Türkiye’nin her yerinde arıcılık yapılabilirken, bölge genelinde mevcut bitki türleri ilin arı popülâsyonlarının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmaktadır. O nedenle Ordu arıcıları, arılarını il dışına götürerek arıcılık faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bölge arıcılarının devletten başlıca beklentileri; uygun damızlık materyal temini, ilde bal ormanlarının geliştirilmesi, arıcı eğitimi, arı sağlığı, arı adaptasyonu, balda kalite ve standart, bal üretim maliyeti, bal pazarlaması, gezginci arıcılıkla ilgili kolaylıkların sağlanması, aşırı şeker şurubu kullanımının ve sahte balın önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasıdır. Bu nedenle, yöre arıcılığına ilişkin gerçekleştirilecek birtakım olumlu çalışmalar sosyal ve ekonomik açıdan yararlı olacaktır. Ayrıca yöre arıcılığı konusunda geliştirilecek bazı politikalara ve önemli çözümlere yön verebilecektir. Bu derlemenin amacı; Ordu’da arıcılığın genel yapısını ortaya koyarak, mevcut sorunlarını analiz etmek ve bu sorunlara yönelik bazı çözüm önerilerigeliştirmektir.
Beekeeping has been an important agricultural activity performed for long years in Ordu province. Ordu province is very important region for beekeeping in terms of both the availability of number of beekeepers and hives and the share of production. As allowed by its ecological and social and economic structure, beekeeping may be made all around Turkey. Regional vegetation species are inadequate to meet the needs of bee populations. For that reason Ordu beekeepers are continuing their beekeeping activities by taking their bees out of the province. Main expectations of the region beekeepers from the government were on providing opportunity of becoming a suitable breeding material, development of honey forests in province, education of beekeepers, bee health, bee adaptation, quality and standard of honey, honey production cost, honey marketing, providing convenience for mobile beekeeping and taking necessary precaution in avoidance of excessive sugar syrup use and fake honey. For this reason, some positive work on local beekeeping will be beneficial from a social and economic point of view. In addition, it will be able to direct some policy and important solutions to develop local beekeeping. The purpose of this review is; by presenting the general structure of beekeeping in Ordu, analyzing its current problems and developing some solution suggestions for these problems.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/397041
http://hdl.handle.net/11452/15994
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2017 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_4.pdf380.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons