Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15931
Title: Fattening performance of castrated and intact crossered male kids
Other Titles: Kastra edilmiş ve erkek melez keçilerde besi performansı
Authors: Akman, Numan
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zooloji Bölümü.
Tuncel, Erdoğan
Keywords: Saanen x Kilis B1 crossbred kids
Burdizzo clamps
Castra
Feed
Saanen x Kilis melezi G1 oğlaklar
Burdizzo pensi
Kastra
Besi
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tuncel, E. ve Akman, N. (1983). “Fattening performance of castrated and intact crossered male kids”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1), 13-18.
Abstract: In this study Saanen x Kilis B1 crossbred kids were used. After a 3 months suckling period kids were divided into two groups of 10 individuals each. Kids in the randamly chosen group were castrated by burdizzo clamps at about 7 months of age. After a two weeks preliminary-feeding period the groups were fed ad libitum on concentrate mixture in separate pens. In addition, a limited amount of trashed alfalfa hay was given. Body weight and same body measurements were recorded fortnightly for 14 weeks as well as group feed intakes. The overall means of daily gain were 150.1 g in the males and 128.4 g. in the castrates. Feed canversion efficiency calculated as kg feed consumed per kg daily gain was 3.98 and 4.46; protein consumption was 692 and 795 g respectively. It was concluded that intact males grew faster and utilized the feed better than castrates.
Araştırmada Saanen x Kilis melezi G1 oğlaklar kullanılmıştır. Üç ay süren süt içme döneminden sonra yaklaşık 7.5 aylıkhen erkek oğlaklar yaşa göre ikiye ayrılmış ve rastgele seçilen bir grup burdizzo pensi ile kastra edilmiştir. Aynı bölmelere alınan ve başlangıçta 10'ar oğlaktan oluşan gruplar 15 günlük alışma döneminden sonra ad libitum kesit yem besisine alınmıştır. Bu dönemde gruplara hayvan başına 250 gr. kuru yonca kesi verilmiş ve 2 haftalık aralıklarla yem tüketimi ve canlı ağırlıkla birlikte bazı vücut ölçüleri saptanmıştır. Toplam 98 gün süren besi döneminde ortalama günlük ağırlık artışı erkeklerde 149.0 gr. kastralarda 130.6 gram bulunmuştur. Bu dönemde bir kg canlı ağırlık artışı için erkeklerin ortalama 3.980 kg kesif yem 692 gr SHP ve 2954 NB tükettikleri saptanmıştır. Bu değerler kastralarda sırayla 4.463 kg. 795 gr ve 3381dir. Bu sonuçlara göre erkeklerin kastralardan daha fazla günlük ağırlık artışı sağladıkları ve yemden daha iyi yararlandıkları anlaşılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15931
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1983 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_1_2.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons