Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15908
Title: Balarılarında bulunan diğer zararlı artropodlar bölüm 2: akarlar ve araknidalar
Other Titles: Other harmful arthropods in honeybees section 2: acarina and arachnida
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezi
Selçuk, Özgür
Aydın, Levent
Keywords: Balarısı
Zararlı
Akar
Artropod
Örümcek
Honeybee
Pest
Arthropod
Mite
Spider
Issue Date: 7-Dec-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Selçuk, Ö. ve Aydın, L. (2013). ''Balarılarında bulunan diğer zararlı artropodlar bölüm 2: akarlar ve araknidalar''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 13(1), 41-51.
Abstract: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de arıcılıkta birçok hastalık ve zararlılarla karşı karşıya bulunmaktayız. Bunlardan bazıları arıcılar ve bilim insanları tarafından göz ardı edilmesine karşın arılara ve arı ürünlerine zararlar vermektedir. Bu nedenle bu zararlıları iyi tanımak ve varsa mücadele etmek kovanın sürekliliği açısından oldukça önemlidir. Bugüne kadar birçok tecrübeli arıcı bu zararlıları ve olumsuz etkilerini kısmi olarak bilmesine rağmen mücadele yöntemleri ve gerekliliğinin olup olmadığı konusunda bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. Arıların en önemli ve en çok bilinen ektoparaziti olan Varroa (Oudemans 1904) bir akar’dır. Bu makalede Varroa dışındaki arı kolonilerine zarar veren diğer akarlar ve daha çok tarlacı ergin arıları avlayarak zararlı olan bazı örümcek ve akar türleri, bunların biyolojileri ve mücadeleleri hakkında değişik kaynaklara dayalı bilgiler verilmiştir.
As in all the other countries, Turkey also encounters some difficulties related to diseases and pests in bees and bee products. Although some of them are ignored by the beekeepers and scientists, they could be harmful to the bee colonies and hive products. Thus, it is considerably significant to know these pests well and struggle against them in terms of the persistence of the hive. Lots of the experienced beekeepers still have lack of knowledge about whether there are methods of struggle despite of the fact that they have partial knowledge about these pests and their damages. This article comprises certain species of Arachnida and Acarina, except Varroa, which is a common bee pest in the world as well as in Turkey. This article is prepared in order to make these pests known by the given information and create an environment in which beekeepers can make the necessary intervention. Among these arthropods which causes damages to beekeepers in terms of economy, only the arthropods which are in the Insecta class and the beekeepers often encounter with are presented in this article.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143480
http://hdl.handle.net/11452/15908
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2013 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_5.pdf515.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons