Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15884
Title: Varroa destructor ile doğal enfeste balarısı kolonilerinde obeson’un (thymol) akarasit etkisi
Other Titles: Efficacy of obeson® (thymol) against varroa destructor found on naturally ınfested honeybee colonies
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Aydın, Levent
Şenlik, Bayram
Girişgin, A.Onur
Keywords: Varroa destructor
Apis mellifera anatoliaca
Balarısı
Tyhmol
Obeson
Honeybee
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, L. vd. (2009). "Varroa destructor ile doğal enfeste balarısı kolonilerinde obeson’un (thymol) akarasit etkisi". Uludağ Arıcılık Dergisi, 9(2), 72-75.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa yöresinde Varroa destructor ile doğal bulaşık olan balarısı kolonilerinde (polen tuzaklı kovanlarda) Obeson’un (Thymol) etkinliği araştırılmıştır. V.destructor ile olarak bulaşık 18 koloni dokuzar koloniden oluşan 2 gruba ayrılmıştır. Birinci grup Obeson ile tedavi edilmiş, ikinci grup ise tedavisiz kontrol bırakılmıştır. Tedavi sonrası Obeson ilkbaharda %85,5 ve sonbaharda % 100 etkili bulunmasına rağmen sonbahardaki değişik faktörler göz önüne alındığında etkinliğin bu derece yüksek olmadığını düşünmekteyiz. Yapılan araştırmalarda da birçok esansiyel yağ bileşiğinin maksimum etkinliği %98 civarında kalmıştır (Zhang, 2000, Ruffinengo et al. 2007). Bu çalışmada kontrol grubunda ise canlı Varroa’lar tespit edilmiştir. Çalışma süresince tedavi sonrası arıların kısa süreli bir davranış tepkisi dışında ilaçtan kaynaklanan çok ciddi bir yan etki görülmemiştir.
This study was carried out to compare the efficacy of Obeson (Thymol) against Varroa destructor in naturally infested honeybee colonies with bottom pollen trap hives in spring and fall season.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143558
http://hdl.handle.net/11452/15884
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2009 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_2.pdf55.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons