Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15867
Title: Yeni bir teknik: Bal arısı kovanlarında nano-gümüş kaplamanın bazı mikroorganizmalara karşı etkinliği
Other Titles: A new technic: Efficacy of nano-silver coating of honey bee hives against some microorganisms
Authors: Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu.
Uludağ Üniversitesi Keles Meslek Yüksek Okulu.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi.
Güneş, M. Ertan
Borum, A. Ebru
Özakın, Cüneyt
Girişgin, A. Onur
Aydın, Levent
Keywords: Nano gümüş
Etkinlik
Mikroorganizma
Kovan
Balarısı
Nano silve
Efficacy
Microorganism
Hive
Honeybee
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güneş, M. E. vd. (2012). ''Yeni bir teknik: bal arısı kovanlarında nano gümüş kaplamanın bazı mikroorganizmalara karşı etkinliği''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 12(1), 23-30.
Abstract: Bu çalışmada 100 ppm nano-gümüş solüsyonun laboratuar koşullarında (in vitro) Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Enterecoccus faecalis, Bacillus cereus, Candida albicans ve Aspergillus niger üzerindeki antibakteriyel ve antifungal etkinliği belirlenmiş ve 100 ppm gümüş solüsyonunun mikroorganizmaları 2-10 dakikalık süreler içinde inhibe ettiği saptanmıştır. Kovan çalışmasında (in vivo) ise yavru çürüklüğü açısından önemli görülen Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Corynebacterium jeikum ve kireç hastalığı etkeni Ascosphaera apis gibi mikroorganizmalar ile kontamine edilmiş, normal kovanlar ile iç yüzeyi tamamen (10 nanogram-50ppm) nano gümüş ile kaplanmış (emprenye) kovanlarda enfeksiyon kaynağı mikroorganizmaların üremeleri takip edilmiştir. In vivo çalışmada çevre, toprak ve su kökenli adi yavru çürüklüğü etkenleri tekli, ikili ve çoklu verilerek gümüşlü ve normal kovanlarda etkinlikleri belirlenmiştir. Tekli ve çoklu kontaminasyonlar sonucu nano-gümüş kaplı kovanlarda verilen mikroorganizmaların hiçbiri ürememiş, yapılan aylık kontrollerde ise kovanlarda arıların sayısının azalmadığı, hastalık belirtilerinin oluşmadığı ve yavru sayısının azalmadığı tespit edilmiştir. Bazı nano-gümüş kaplı kovanlarda, 5.gün sekonder bakteri üremeleri olmasına rağmen 1, 2 ve 3.ay kontrollerinde hiçbir sekonder mikroorganizma saptanmamıştır. Normal kovanlarda ise verilen bakterilerin ve çok sayıda sekonder bakterinin ürediği tespit edilmiştir Ayrıca kontrol kovanlarında arıların sayısının azalması, hastalık belirtilerinin oluşması, peteklerde bulmaca manzarası, koku ve adi yavru çürüklüğü belirtileri tespit edilmiştir. 1, 2, ve 3. ay kontrollerinde de aynı ya da farklı sekonder etkenler izole edilmiştir. Gümüşlü kovanlardan ve kontrol kovanlarından hasat edilen bal ve peteklerde gümüş kalıntı düzeyinin katkı kalıntı açısından normal sınırlarda olduğu saptanmış ve insan sağlığı yönünden herhangi bir risk taşımadığı saptanmıştır.
The germicide effect of silver ions has been explored with some researches. These ions are binds to –SH group of the proteins such as cell DNA, cell cytoplasm and cell wall. This reaction ends with antibacterial, antifungal and antiviral effects. The aim of this study was to determine the antibacterial and antifungal effect of 100 ppm nano-silver solution on Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Enterococcus faecalis, Bacillus cereus, Candida albicans and Aspergillus niger in laboratory conditions. Additionally, to detect the same effect in in vivo conditions, growth of infected foul brood microorganisms like Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Corynebacterium jeikum and Ascosphaera apis was examined in nano-silver coated and uncoated hives
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143490
http://hdl.handle.net/11452/15867
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2012 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_1.pdf92.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons