Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15865
Title: Varroa’ya karşı ardıç katranı dumanı etkili mi?
Other Titles: Is juniper tar smoke effective against varroa?
Authors: Çakmak, Selvinar Seven
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Mustafa Kemalpaşa Meslek Yüksek Okulu.
Girişgin, A.Onur
Çakmak, İbrahim
Aydın, Levent
Keywords: Balarısı
Apis mellifera
Varroa destructor
Akar
Ardıç katranı
Juniper tar
Effectiveness
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Girişgin, A. O. vd. (2007). ''Varroa’ya karşı ardıç katranı dumanı etkili mi?''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 7(4), 132-134.
Abstract: Bu çalışmada, ülkemizin yerli balarısı Apis mellifera anatoliaca kolonilerinde balarısı paraziti Varroa destructor’a karşı ülkemizde bazı arıcılar tarafından kullanılan ardıç katranı dumanının etkili olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Dokuz adet Langstroth tipi kovan alınmış, beşi deneme grubu dördü kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Beş kovanlı gruba oluklu kartonla birlikte 20 ml ardıç katranı dumanı, dört kovanlı kontrol grubuna ise sadece karton dumanı verilmiştir. Dumanlamadan sonra çekmeceye düşen Varroa sayılarının toplamına göre; ardıç katranı dumanının V.destructor’a karşı etkinliği ortalama % 3.61 (±4.51), karton dumanının etkinliği ortalama %2.64 (±0.78) çıkmıştır. Duman uygulamaları sonrası çekmeceye düşen varroa sayılarının karşılaştırılmasıyla uygulanan varyans analizi testine göre deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak ardıç katranı dumanı Varroa destructor’a karşı etkisiz bulunmuştur.
The goal of this study was whether juniper tar smoke that some beekeepers use for Varroa destructor control was effective or not. For this study 9 colonies of the local subspecies Apis mellifera anatoliaca were used. Nine Langstroth type hives were divided in two groups (5 treatment and 4 control colonies). Twenty milliliters of juniper tar was poured on plain burning cardboard in a smoker and this smoke was applied to five hives. Only burning cardboard smoke was applied to four control hives. Natural mite fall, mite fall after smoke application (treatment or control), and mite fall after flumethrineTM application were added to determine total mite fall for colonies. The efficacy of treatments were calculated by dividing the mite fall after treatment to total mite fall. According to this calculation, the effectiveness of juniper tar smoke (treatment) and cardboard smoke (control) means were % 3.61 (S.d.2.10), and %2.64 (S.d.1.70) respectively. No significant difference was found (analysis of variance, P>0.05) between control and treatment groups. Consequently, juniper tar smoke was considered uneffective for Varroa control.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143521
http://hdl.handle.net/11452/15865
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2007 Cilt 7 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_4_2.pdf44.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons