Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15859
Title: Bacterial analysıs of marketed and raw honey in Turkey
Other Titles: Türkiye’de marketlerden ve üreticilerden alınan balların bakteriyel analizi
Authors: Wells, Harrington
Uludağ Üniversitesi/Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları/Tıp Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Mustafakemal Paşa Meslek Yüksek Okulu/Arıcılık Geliştirme ve Araştırma Merkezi.
Uludağ Üniversitesi/Veterinerlik Fakültesi.
Özakın, Cüneyt
Çakmak, İbrahim
Aydın, Levent
Keywords: Honey
Bacteria
American foulbrood
European foulbrood
Bal
Bakteri
Amerikan yavru çürüklüğü
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özakın, C. vd. (2007). ''Bacterial analysis of marketed and raw honey in Turkey''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 7(1), 30-34.
Abstract: Marketed honey samples (the products of 15 different firms obtained from superstores), and raw honey (obtained directly from 11 different apiaries from the Black Sea and Marmara regions of Turkey) were analyzed for bacteria species presence. Out of the 26 honey samples, bacteria were isolated in 23. Twice the number of species was isolated from marketed as raw honey. However, neither European Foulbrood (EFB) (Melissococcus pluton) nor American Foulbrood (AFB) (Paenibacillus larvae larvae) was detected in any of the samples. This suggests that sanitary measures and disinfection requirements may not be met in collecting, packaging and labeling honey for marketing.
Ülkemizde marketlerden (15 adet firma ve 11 adet arıcı) ve Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde doğrudan arıcılardan toplanan 26 ham bal numunesi bakteri varlığı bakımından analiz edilmiştir. Toplam 26 numune örneğinden 23’ünde bakteri varlığı tespit edilmiştir. Marketlerden toplanan ballardan ham bala göre iki kat daha fazla bakteri türü izole edilmiştir. Numunelerin hiç birinde Avrupa Yavru Çürüklüğü (EFB) etkeni (Melissococcus pluton) ve Amerikan Yavru Çürüklüğü etkeni (AFB) (Paenibacillus larvae larvae) bulunamamıştır. Bu çalışmanın sonuçları dezenfeksiyon ve temizlik ölçütlerinin toplama, paketleme ve etiketleme sırasında yeterince yapılmadığını göstermektedir.
Description: We would like to thank Uludag University, Turkey for supporting this project. This project would not have been possible without help from Mustafa Civan, (Treasurer of Uludag Beekeeping Association) and many local beekeepers from whom samples were obtained. This work was partly supported by NATO Grant No. 981340 awarded to Dr. Çakmak.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143531
http://hdl.handle.net/11452/15859
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2007 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_3.pdf71.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons