Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15797
Title: Güney marmara bölgesinde balarısı zararlı ve hastalıkları
Other Titles: Honeybee pests and diseases in southern marmara region of Turkey
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu.
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Çakmak, İbrahim
Aydın, Levent
Güleğen, A. Ender
Keywords: Balarısı zararlı ve hastalıkları
Apis mellifera
Güney marmara, Türkiye
Honeybee pests and diseases
Apis mellifera
Southern Marmara
Turkey
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çakmak, İ. vd. (2003). ''Güney marmara bölgesinde balarısı zararlı ve hastalıkları''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 3(2), 33-35.
Abstract: Bu çalışma Bursa ve yöresinde 2001 yılında balarısı (Apis mellifera) zararlı ve hastalıklarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 22 farklı bölgede arılıklar seçilmiş ve her arılıktan 10 kovan tesadüfi olarak kontrol edilmiştir. Kontrollerde özellikle varroa (Varroa destructor), kireç (Ascosphaera apis), güve (Galleria mellonella) gibi gözle teşhis edilebilen belirtilere önem verilmiştir. Her kovandan 50 arı alınıp %70 lik etil alkol (ETOH) içine koyulup laboratuarda nosema (Nosema apis) ve trake akarı, şüphe edilen petekler alınıp mikrobiyoloji laboratuarında yavru çürüklüğü için incelenmiştir. Sonuçta 217 kovanda % 35 varroa, %26 kireç, %24 Nosema, %5 Avrupa yavru çürüklüğü (Melissococcus pluton, %3 güve bulunmuştur. Amerikan yavru çürüklüğü (Paenibacillus larvae larvae) ve trake akarına (Acarapis woodi) rastlanmamıştır.
This survey was performed in order to determine honeybee (Apis mellifera) pest and disease prevalence during May-June 2001 in the region of Southern Marmara of Turkey. For this purpose, 22 apiaries in different locations were selected, and at least 10 bee colonies in each apiary were inspected. Inspections were made for Varroa destructor, Chalkbrood (Ascosphaera apis), Wax moth (Galleria mellonella) in the apiaries. Also, 50 bees were collected from each colony, placed in %70 ETOH, and examined for tracheal mites (Acarapis woodi) and 25 bees examined for Nosema (Nosema apis) in the lab. Some suspected frames were taken to the microbiology lab. to be examined for foulbrood diseases. Out of 217 bee colonies, 35% had Varroa, 26% Chalkbrood, 24% Nosema, 5% European Foulbrood (Melissococcus pluton) and 3% Wax moths. No American foulbrood (Paenibacillus larvae) or Tracheal mites (Acarapis woodi) were found in this study.
Description: Bu çalışmanın orijinali İngilizce olarak 1-5 temmuz 2002 tarihinde İngiltere’nin Cardiff şehrinde yapılan VI. Avrupa arıcılık konferansı bildiri kitapçığında yayınlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143572
http://hdl.handle.net/11452/15797
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2003 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2-1.pdf56.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons