Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15792
Title: Trakya bölgesi arı hastalıkları ve zararlıları üzerine anket sonuçları
Other Titles: Survey results on honeybee pests and diseases in Thracian region of Turkey
Authors: Sıralı, Recep
Doğaroğlu, Muhsin
Keywords: Balarısı (Apis mellifera L.)
Hastalık ve zararlılar
Trakya bölgesi
Anket
Honeybee (Apis mellifera L.)
Pests and diseases
Thracian region
Survey
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sıralı, R. ve Doğaroğlu, M. (2005). "Trakya bölgesi arı hastalıkları ve zararlıları üzerine anket sonuçları". Uludağ Arıcılık Dergisi, 5(2), 71-78.
Abstract: Bu araştırma, Trakya Bölgesi arıcılık işletmelerinin bal arısı hastalık ve zararlılarına ilişkin yapısal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, arıcıların ortalama % 29.8’si kışlatma öncesi kolonilerine bakım ve besleme yapmaktadır. Arıcıların kışlatmadaki koloni kayıp değeri ortalama % 29.12’dir. İşletmelerin % 36.3’ünde kireç, % 14.4’ünde yavru çürüklüğü, % 6.5’inde nosema ve % 4.5’inde taş hastalığı mevcuttur. Arıcıların % 47.8’i hastalıklara karşı herhangi bir ilacı kullanmamakta, % 5.9’u nosema’ya karşı ilaç kullanmakta, % 20.4’ü vitamin ve % 25.9’u da antibiyotik uygulaması yapmaktadır. Çalışmaya katılan arıcıların % 57.50’i Eritromisin, % 30.66’sı Oxytetracycline, % 10.48’i Fumagillin ve % 1.36’sı Oxytetracycline+neomycin içerikli ilaçları kullanmaktadırlar. Arıcılar, işletmelerindeki en önemli zararlının Varroa (% 71.1) olduğunu belirtmişlerdir. Varroa zararlısının mücadelesinde en çok kullanılan etken madde Amitraz (% 48.75) olup, en az kullanılan etken maddenin ise % 0.50 ile Fluvalinat olduğu belirlenmiştir.
This survey was conducted to determine the honey bee pest and diseases in the Thrace Region of Turkey. According to survey results, 29.8 % of the beekeepers feed their colonies. The average wintering losses in the region is 29.12 %. An average of 36.3 % of the colonies have chalk brood, 14.4 % foulbrood, 6.5 % nosema and 4.5 % stone brood diseases. 47.8 % of beekeepers do not use any medicine and 5.9 % of beekeepers are using chemicals against nosema. While 20.4 % give vitamin supplements and 25.9 % apply antibiotics. 57.50 % of regional producers used Eritromisin, 30.66 % Oxytetracycline, 10.48 % Fumagillin and 1.36 % Oxytetracycline+neomycin. Varroa was the most destructive pest to honeybees according to beekeepers (about 71.1 %), and the most common chemical used for the control of Varroa was Amitraz (48.75 %) and the least common was Fluvilanate (0.50 %).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143549
http://hdl.handle.net/11452/15792
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2005 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2_2.pdf104.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons