Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/15781
Başlık: Güney Marmara bölgesi arı hastalıkları ve zararlıları anket sonuçları
Diğer Başlıklar: Honeybee pests and diseases survey in Southern Marmara region of Turkey
Yazarlar: Korkut, Mürşit
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu.
Aydın, Levent
Güleğen, Ender
Çakmak, İbrahim
Anahtar kelimeler: Balarısı
Hastalık
Güney marmara
Anket
Honeybee
Disease
Southern Marmara
Survey
Yayın Tarihi: 2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydın, L. vd. (2003). ''Güney marmara bölgesi arı hastalıkları ve zararlıları anket sonuçları''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 3(1), 37-40.
Özet: Bu çalışma Güney Marmara Bölgesi’nde arıcıların hastalıklarla ilgili sorunları ile genel şikayetlerinin belirlenmesi için Bursa ve Yalova illerinde 50 arıcıya uygulanan anket uygulamasıdır. Anket 2002 Mart ayında uygulanmış olup sonuçlara göre arıcıların %70’inin Arıcılık Derneği’ne üye oldukları, ortalama kovan sayısının 67 olduğu, kovanların %72’sinde polen çekmecesi bulunduğu, son dönemde sonbahar ve kışın kovanların %24.3’ünun söndüğü saptanmış, arıcılar kendilerine zarar veren en önemli hastalığın Varroosis (%58) olduğunu belirtmişlerdir. Varroosis’in tedavisinde en çok kullanılan etken madde Amitraz (%53) olurken en az kullanılan etken madde %4 ile formik asit olarak tespit edilmiştir.
This survey was carried out to determine honeybee pest and diseases in Bursa-Yalova provinces, Southern Marmara region of Turkey, in March 2002. According to survey results, 70% of beekeepers were members to Beekeeping Association, average colony no. 67, 72% of colonies had polen traps, fall and winter colony losses 24.3% and varroa was the most destructive pest to honeybees according to beekeepers’ opinion about 58%, the chemicals used for the control of varroa, amitraz use 53% the most, and formic acid 4% the least were reported.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143585
http://hdl.handle.net/11452/15781
ISSN: 2687-5594
Koleksiyonlarda Görünür:2003 Cilt 3 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
3_1_3.pdf79.29 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons