Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15754
Title: Önemli bir arı ürünü: Propolis
Other Titles: An ımportant bee product: Propolis
Authors: Kumova, Ulviye
Avcı, Barış Cem
Ceyran, Güney
Korkmaz, Ali
Keywords: Apis mellifera
Bal arısı
Arı ürünleri
Apiterapi
Propolis
Apis mellifera
Honeybee
Bee products
Apitherapy
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Komava, U. vd. (2002). ''Önemli bir arı ürünü: Propolis''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 2(2), 10-23.
Abstract: Propolis en önemli arı ürünlerinden birisidir. Propolis yapışkan bir madde olup, bal arıları tarafından bitkilerden toplanan ve mumla karıştırarak kovan içerisinde birçok amaca yönelik olarak kullanılan bir maddedir. Arılar propolisi kovan ve diğer yaşam alanlarının iç duvarlarında kullanırlar. Delik ve çatlakların kapatılmasında, peteklerin tamir edilmesinde peteklerin birbirlerine yapıştırılmasında, savunmayı kolaylaştırmak veya kovan girişini daraltmak amacıyla kullanılır. Ayrıca propolis kovan içerisine giren ve ölen fakat arılar tarafından dışarıya atılamayan maddelerin üzerini örtmekte kullanılır. Propolisin güçlü dezenfektan etkisi bulunmakta ve bu etki kovan ile petek gözlerinin dezenfeksiyonunu sağlamaktadır. Mikroorganizmalara karşı olan etkisi propolisin en önemli özelliğidir. Bu yüzden eski zamanlardan günümüze kadar propolis farmakolojik özellikleri sebebiyle insanlar tarafından kullanılmaktadır. Propolis, antimikrobial, antifungal, antivirus, anti-inflamatör ve anestezik etkiler yanında pek çok yararlı biyolojik aktivitenin gerçekleşmesine neden olur. Bu nedenle propolis, apiterapide, biyokozmetikte, sağlıklı beslenme gibi pek çok amaç için kullanılmaktadır.
Propolis is one of the most important bee products. Propolis is a sticky material that honey bees collect from plants, mix with wax and use this product for many purposes. Bees apply propolis on the internal walls of their hive or other cavities. It is used to block holes and cracks, to repair combs, to strengthen the thin borders of the comb, and to reduce the hive entrance in the fall or make it easier to defend. Also propolis is used as an embalming substance to cover hive invaders that bees kill but can not transport out of the hive. In addition, propolis has a highly disinfection effect and bees use it to disenfect the hive and comb cells. The action against microorganisms is an essential characteristic of propolis. Therefore, propolis has been used by human beings since ancient times for its pharmaceutical properties. Propolis has antimicrobial, antifungal, antivirus, antiflamatuar and anesteshic effects and many benefical biological activities. For this reason, propolis is widely used as a popular remedy in folk medicine, apitherapy, biocosmetics, healthy food and for many purposes.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143575
http://hdl.handle.net/11452/15754
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2002 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_1.pdf196.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons