Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/15549
Başlık: Tahirova Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah-Alaca sığırlarda bazı süt ve döl verimi özelliklerinde genetik yönelim
Diğer Başlıklar: The genetic trend in some milk and reproduction performance characteristics of Holstein friesians cattle raised in Tahirova State Farm
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Koyuncu, Mehmet
İpek, Aydın
Tuncel, Erdoğan
Anahtar kelimeler: Siyah-Alaca
İlkine damızlıkta kullanma yaşı
Buzağılama aralığı
Süt verimi
Damızlık değeri
Holstein
Age of first mating
Calving interval
Milk yield
Breeding value
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Koyuncu, M. vd. (1996). “Tahirova Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah-Alaca sığırlarda bazı süt ve döl verimi özelliklerinde genetik yönelim”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 109-116.
Özet: Tahirova Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah-Alaca boğaların iklime damızlıkta kullanma yaşı, buzağılama aralığı ve süt verimine ait damızlık değerlerim belirlemek amacıyla 1977-1991 yılları arasında tutulan sırasıyla 1697, 1225 ve 1767 kayıt değerlendirilmiştir. Kontrole alınan boğaların her üç özellik için sürüde kullanılma yoğunluklarına bakıldığında, ilkine damızlıkta kullanma yaşı bakımından sürü ortalamasından düşük damızlık değere sahip olanlar yoğun olarak kullanılırken, buzağılama aralığı ve süt verimi bakımından ise damızlık değeri populasyon ortalamasından yüksek olanların daha yoğun olarak kullanıldığı saptanmıştır. Bu da çiftleştirme programının, buzağılama aralığı ve süt verimi bakımından ilkine damızlıkta kullanma yaşına göre daha iyi olduğunu göstermektedir.
The data recorded between the years 1977-1991 were analized to determine the breeding value for the characteristics such as age of first mating, calvirıg interval and milk yield in Holstein cattle raised at Tahirova State Farm. The number of records for the above characteristics yvere 1697, 1225 and 1767 respectively. It was found that the bulls of lover value were more intensively used than those higher value with respect to first mating age of his daughters. On the contrary the higher valued bulls for calving interval and milk yields were used more intensively meaning that the mating plan yvere better as far as milk yield and calving interval are concerned than that age of first mating.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15549
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:1996 Cilt 12 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
12_1_12.pdf1.2 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons