Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15548
Title: Anadolu Merinosu, Kıvırcık, Türkgeldi koyunlarının yapağı verim ve özellikleri üzerine bir araştırma
Other Titles: A study on the wool production and characteristics of Anatolian Merino, Kıvırcık, Türkgeldi sheep
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Koyuncu, Mehmet
Tuncel, Erdoğan
Ferik, Ahmet
Keywords: Anadolu merinosu
Kıvırcık
Türkgeldi
Yapağı verimi
Yapağı özellikleri
Anatolian merino
Kıvırcık
Türkgeldi
Wool production
Wool characteristics
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koyuncu, M. vd. (1996). “Anadolu Merinosu, Kıvırcık, Türkgeldi koyunlarının yapağı verim ve özellikleri üzerine bir araştırma”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 101-106.
Abstract: Bu araştırma Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi uygulama ağılında bulunan Anadolu Merinosu, Kıvırcık ve Türkgeldi koyunlarının yapağı verim ve özelliklerini belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Kirli yapağı verimi, lif inceliği, lüle uzunluğu, randıman ve ondülasyon özellikleri bakımından Merinos yapağıları Kıvırcık ve Türkgeldi yapağılarından daha üstün bulunmuştur. Elastikiyet ve mukavemet bakımından ise ince yapağı veren Merinos'lar doğal olarak Kıvırcık ve Türkgeldi'lerden daha düşük bir değer göstermişlerdir. Yapağı verim ve özellikleri bakımından üç ırk için bulunan değerler arasındaki farklılıkların önemli olduğu belirlenmiştir (P<0.05 ve P<0.01).
The research was conducted to determine and compare the wool production and characteristics of Merino, Kıvırcık and Türkgeldi sheep reared at the research station of Faculty of Agrıcultııre of Uludağ University. The values for the characteristics such as greasy weight fiber fineness, lock length, yield and crimps wers found better in Merino than the others. On the other hand the fibers of Kıvırcık and Türkgeldi were better than Merino with respect to resistance to strength and elasticity. All differences among the values in studies were found significant in the three breeds statisticaly (P<0.05 and P<0.01).
URI: http://hdl.handle.net/11452/15548
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1996 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_11.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons