Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15546
Title: Ankara keçisi x kıl keçisi melez oğlaklarında besi ve karkas özellikleri
Other Titles: Fattening performance and carcass characteristics of Angora x hair F1 goats crossbred
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Koyuncu, Mehmet
Tuncel, Erdoğan
Keywords: Ankara keçisi
Kıl keçisi
Besi gücü
Karkas özellikleri
Angora goat
Hair goat
Fattening performance
Carcass characteristics
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koyuncu, M. ve Tuncel, E. (1996). “Ankara keçisi x kıl keçisi melez oğlaklarında besi ve karkas özellikleri”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 89-100.
Abstract: Bu araştırmada, Ankara keçisi x Kıl keçisi F; melez erkek oğlaklarının entansif koşullardaki besi gücü ve karkas özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme, oğlaklar sütten kesildikten sonra (120 günlük yaşta) başlamış ve 70 gün sürmüştür. Beside bulunan hayvanlara yoğun yem serbest olarak (ad libitum) yedirilmiş, ayrıca kaba yem verilmemiştir. Besi süresince, toplam canlı ağırlık artışı 13.96 ± 0.656 kg, günlük ortalama canlı ağırlık artışı 199.5 ± 9.40 g, ortalama günlük yem tüketimi 1268.2 g ve yemden yararlanma 6.356 kg olarak saptanmıştır. Oğlaklarda 70 gün süren besi sonunda canlı ağırlıkları sürü ortalamasına yakın 5 baş oğlak kesilerek kesim ve karkas özellikleri belirlenmiştir. Randıman, sıcak ve soğuk karkas için ayrı ayrı hesaplanmış ve sırasıyla % 48.81 ve % 47.60 bulunmuştur. Colomer-Rocher ve ark. (1987) tarafından keçiler için geliştirilen standart karkas parçalama yöntemi ile parçalanan karkaslardan elde edilen bilgiler çizelgeler halinde verilmiştir.
This research was conducted t o determine fattening performance and carcass characteristics of Angora x Hair goats b ı crossbred m al e kıds. Fattening was started after weaning (120 days) and continued 70 days. Onlya concentrate were fed ad libitum. During fattening period total live weight gain, average daily veight gain, average daily feed consumption and feed convertion was found 13.96 ±0.656 kg, 199.5± 9.40 g, 1268.2 g and 6.356 kg respecttvely. At the end of fattening period (70 days) 5 kids near the average live weight wers slaughtered. Dressing percentage was calculated on the hot and cold carcass separately and these values was found 48.81 % and 47.60 % respectively. The data obtained on the carcases slaughtered with standart cuttig method which is developed by Colomer-Rocher et.al. (1987) for goats vere presented in several tables.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Erdoğan TUNCEL'in danışmanlığında Mehmet KOYUNCU tarafından yazılan "Ankara keçisi x kıl keçisi F1 melezlerinin lif özellikleri ve çeşitli büyüme dönemlerindeki performansları üzerine araştırmalar" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15546
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1996 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_10.pdf1.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons