Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/15305
Başlık: Entansif besi uygulanan Kıvırcık ve Türkgeldi kuzularının besi performanslarının karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Comparision of fattening performance of Kıvırcık and Türkgeldi lambs contuctcd to intensive fattening
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Ak, İbrahim
Filya, İsmail
Koyuncu, Mehmet
Anahtar kelimeler: Kıvırcık
Türkgeldi
Entansif besi
Besi performansı
iIntensive fattening
Fattening performance
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ak, İ. vd. (1995). “Entansif besi uygulanan Kıvırcık ve Türkgeldi kuzularının besi performanslarının karşılaştırılması”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 165-174.
Özet: Bu araştırma, entansif besi uygulanan Kıvırcık ve Türkgeldi kuzularının besi performanslarının karşılaştırılması amacıyla düzenlenmiştir. Kıvırcık ve Türkgeldi kuzularında besi başlangıç ağırlığı sırasıyla 19.07 ± 0.426 ve 19.10 ± 0.224 kg; 56 günlük besi süresince ortalama canlı ağırlık artışları 14.54 ± 0.373 ve 18.46 ± 0.513 kg; besi süresince günlük ortalama canlı ağırlık artışları 259.60 ± 6.703 ve 329.59 ± 9.161 g; günlük ortalama yoğun yem tüketimleri 1342.52 ve 1366.79 g; 1 kg canlı ağırlık artışı için yoğun yem tüketimi 5.170 ve 4.146 kg; 1 kg canlı ağırlık artışı için yem gideri ise 14534.94 ve 11656.06 TL. olarak saptanmıştır.
This research were carried out to comparison of fattening performance of Kıvırcık and Türkgeldi lambs conducted to intensive fattening. Average initial liveweight, liveweight gain in 56 days fattening peiod, daily liveweighl gain, daily concentrate feed consumption, feed consumption for 1 kg. liveweight gain and feed expense of 1 kg. liveweight gain of the Kıvırcık and Türkgeldi groups were; 19.07 ± 0.426 and 19.10 ± 0.224 kg: 14.54 ± 0.373 and 18.46 ± 0.513 kg; 259.60 ± 6.703 and 329.59 ± 9.161 g; 1342.52 and 1366.79 g; 5.170 and 4.146 kg; 14534.94 and 11656.06 TL. respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15305
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:1995 Cilt 11 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
11_1_15.pdf1.52 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons