Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15304
Title: Etçi koyun ırkları ile Merinos melezi (F1) kuzuların besi performanslarının belirlenmesi
Other Titles: Determining of fattening performance of Mutton breed x Merino crossbreed (F1) lambs
Authors: Akgündüz, Vedat
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Filya, İsmail
Ak, İbrahim
Karabulut, Ali
Koyuncu, Mehmet
Keywords: Kuzu besisi
Merinos
Melez kuzu
Besi performası
Lamb fattening
Merino
Crossbreed lamb
Fattening performance
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Filya, İ. vd. (1995). “Etçi koyun ırkları ile Merinos melezi (F1) kuzuların besi performanslarının belirlenmesi”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 155-164.
Abstract: Bu araştırma, Merinos ve Merinosların etçi koyun ırklarıyla melezlenmesi sonucu elde edilen melez (F1) erkek kuzuların besi performansının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Araştırma her birinde 12 baş erkek kuzu bulunan Merinos (M), Siyah Başlı Alman x Merinos (SBA x M), Dorset Down x Merinos (DD x M) ve Hampshire Down x Merinos (HD x M) melezi (Fİ) toplam 48 baş kuzu ile yürütülmüştür. Deneme toplam 70 gün sürmüştür. Kuzuların besi başlangıç ağırlığı, besi sonu ağırlığı, besi süresince günlük ortalama canlı ağırlık artışı, günlük ortalama yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve 1 kg canlı ağırlık artışının yem tüketimi açısından maliyeti sırasıyla;. 16.63 ± 0.375, 16.64 ± 0.519, 16.58 ± 0.480 ve 16.54 ±0.434 kg.; 38.12 ± 0.798, 40.73 ± 1.354, 41.71 + 0.973 ve 40.09 ±0.880 kg.; 307.79 ± 9.152, 335.39 ± 15.506,358.93 ± 9.277 ve 333.75 ± 7.632 g: 1446.30, 1360 65, 1371.43 ve 1271.43 g.; 4 699, 4.057, 3.821 ve 3.810 kg; 4370.1, 3773.0, 3553.5 ve 3543.3 TL olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, melez (F1) kuzuların canlı ağırlık artışının Merinos kuzulardan önemli derecede yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05 ve p<0.01).
The research was planned to determine fattening performance of Merino and crossbred (F1) male lambs which were off springs of Mutton breeds x Merino crossbreeding programme. The investigation was carried out with Merino (M), German Black Head x Merino (GBHxM), Dorset Down x Merino (DDxM) and Hampshire Down x Merino (HDx M) crossbreed (F1) lamb groups each consisıed of 12 male lambs. Fattening period was 70 days. Average initial liveweight, final weight, daily liveveight gam at fattening period, daily feed consumption, feed efficiency and feed consumption cost for 1 kg of liveweight gain of the proups were determined as; 16.63 ± 0.375, 16.64 ± 0.519, 16.58 ± 0.480 and 16.54 ± 0.434 kg.; 38.12 ± 0.798, 40.73 ± 1.354, 41.71 ± 0.873 and 40.09 ±0.880 kg.; 307.79 ± 9.152, 335.39 ± 15.506, 358.93 ± 9.277 and 333.75 + 7.632 g; 1446.30, 1360.65, 1371.43 and 1271.43 g.; 4.699, 4.057, 3.821 and 3.810 kg; 4370.1, 3 773.0, 3553.5 and 3543.3 TL respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15304
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1995 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_14.pdf1.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons