Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15294
Title: Ekmeklik buğday çeşidi Arpathan-9'un azot gereksiniminin ve uygulama frekansının saptanması üzerinde araştırmalar
Other Titles: Researches on the determination of need nitrogen fertilizer and application numbers of Arpathan-9 common wheat variety
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Doğan, Ramazan
Çelik, Necmettin
Yürür, Nevzat
Keywords: Ekmeklik buğday
Verim ve verim öğeleri
Azotlu gübreleme, seviyeleri ve uygulama frekansları
Common wheat
Yield and yield components
Nitrogen fertilizations, levels and apllications number
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, R. vd. (1995). “Ekmeklik buğday çeşidi Arpathan-9'un azot gereksiniminin ve uygulama frekansının saptanması üzerinde araştırmalar”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 65-80.
Abstract: Bu araştırmada, Bursa ekolojik koşullarında azot dozlarının ve uygulama frekanslarının ekmeklik buğday çeşidi Arpathan-9 ’da tane verimi ve bazı verim kriterleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İki yıllık araştırma sonuçları, artan miktarlarda uygulanan azotun tane verimini önemli ölçüde etkilediğini göstermiştir. En yüksek tane verimi azotun 12, 16 ve 20 kg/da dozlarından alınmıştır. Azotun yarısının ekimle yarısının kardeşlenme döneminde verilmesi ile yarısının ekimle, diğer yarısının da ikiye bölünerek kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde verilmesi biçimindeki uygulamalar arasında önemli farklılıklar bulunmamıştır.
In this study, the effect of nitrogen fertilizer levels and application numbers of each level on the grain yield and yield components of a common wheat variety, Arpathan-9 under ecological conditions of Bursa. Results of two year experiment indicated that increasing amounts of applied nitrogen significantly affected the grain yield of Arpathan-9. The highest grain yields were obtained when 12. 16 and 20 kg N applied per decar. On the other hand, no significant effect was there for application times of nitrogen fertilizer levels.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15294
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1995 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_7.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons