Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15175
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKoyuncu, Mehmet-
dc.contributor.authorNageye, Farida Ibrahim-
dc.date.accessioned2021-01-15T10:28:35Z-
dc.date.available2021-01-15T10:28:35Z-
dc.date.issued2020-08-05-
dc.identifier.citationNageye, F. I. (2020). Kızgınlığın toplulaştırıldığı kıvırcık koyunlarında yaş, canlı ağırlık ve vücut kondisyon skorunun döl verimine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/15175-
dc.description.abstractBu çalışmada Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Koyunculuk İşletmesindeki üreme mevsimi dışında olan Kıvırcık koyunlar kullanılmıştır. Kızgınlığı senkronize edilen Kıvırcık koyunlarında yaş, canlı ağırlık ve vücut kondisyon skorunun koyunların üreme parametreleri ve kuzuların gelişimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla farklı yaş (2,3,4), vücut kondisyonu (2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0) ve canlı ağırlığa sahip (hafif-ağır) olarak gruplanan toplam 85 baş Kıvırcık koyun kullanılmıştır. Ana yaşı, canlı ağırlık (koç katım-doğum) ve vücut kondisyon skoru (koç katım-doğum) değeri ortalamaları sırasıyla 2,98, (57,05-62,99) ve (3,04-3,22) bulunmuştur. Döl verimi parametreleri içinde kuzulama oranı, çoğuz doğum oranı ve yaşama gücü değerleri üzerine ana yaşı ve vücut kondisyon skorunun (koç katım-doğum) önemli etkisi bulunmaktadır (P<0,05). Canlı ağırlığın (koç katım-doğum) sadece çoğuz doğum oranı üzerine etkisi önemli bulunurken, doğum dönemindeki canlı ağırlık değerinin yaşama gücü üzerine etkisi önemlidir (P<0,05). Kuzuların canlı ağırlık gelişimi üzerine ana yaşının etkisi doğum ağırlığı üzerine önemsiz, sütten kesim ağırlığı ve günlük canlı ağırlık artışı üzerine etkisi önemli olduğu belirlenmiştir (P<0,05). Doğum dönemindeki canlı ağırlığın, kuzuların sütten kesim ve günlük canlı ağırlık artışı üzerindeki regresyon katsayısı önemlidir (P<0,05). Koyunların yaş, farklı dönemlerdeki canlı ağırlık ve vücut kondisyon değerlerinin kend aralarındaki korelasyon katsayısı değerlerinin hepsi önemli olup, 0,220-0,874 arasında saptanmıştır (P<0,05; P>0,01).tr_TR
dc.description.abstractThis study has been conducted on the 'Kıvırcık' sheep out-of-breeding season in sheep farm that belongs to Bursa Uludag University faculty of agriculture research and applied farm.The effect of estrus synchronized Kıvırcık sheep's age, live weight and body condition score on the reproductive parameters and lamb growth were investigated.For this purpose, a total of 85 heads of Kıvırcık sheep were used in this study by grouping them according to their age (2,3,4), body condition (2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0) and live weight (light-heavy).The average mean of age, body weight (mating -parturition) and body condition score (mating –parturition) values were found to be 2,98, (57,05- 62,99) and (3,04- 3,22), respectively. The maternal age and body condition score (mating -parturition) was found to have a significant effect on fertility parameters;lambing rate, multiple birth rates and survival rate (P <0.05). Among the fertility parameters, live weight (mating -parturition) was found to have a significant effect only on multiple birth rate, while effect of live weight at birth was found to be statistically important on survival rate (P<0,05). Effect of the mother age on lambs' live weight progress was determined insignificant on birth weight, and the effect on weaning weight and daily live weight gain was significant (P<0,05).Regression coefficient of sheep live weight during birth on lambs'weaning and daily live weight gain is important (P<0,05). The correlation coefficient values of the age, body weight and body condition of the sheep in all periods were important and were determined between 0,220-0,874 (P<0,05; P> 0,01).en_US
dc.format.extentVIII, 100 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKıvırcıktr_TR
dc.subjectYaştr_TR
dc.subjectCanlı ağırlıktr_TR
dc.subjectVücut kondisyonu skorutr_TR
dc.subjectDöl verimitr_TR
dc.subjectKuzu gelişimitr_TR
dc.subjectKıvırcık sheepen_US
dc.subjectAgeen_US
dc.subjectLive weighten_US
dc.subjectBody condition scoreen_US
dc.subjectFertilityen_US
dc.subjectLamb developmenten_US
dc.titleKızgınlığın toplulaştırıldığı kıvırcık koyunlarında yaş, canlı ağırlık ve vücut kondisyon skorunun döl verimine etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffect of age, body weight and body condition score on fertility in estrous synchronization in sheepen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-8049-9216tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Farda_Ibrahim_Nageye.pdf2.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons